Poraba elektrike na distribucijskem omrežju je bila marca medletno nižja v vseh odjemnih skupinah. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se je februarja nadalje povečala, od začetka leta se je okrepila v vseh skupinah panog po tehnološki zahtevnosti. V prvih dveh mesecih je v povprečju nekoliko presegla tudi ravni…

>>

Grafi tedna od 1. do 5. aprila 2024: število registriranih brezposelnih oseb, vrednost davčno potrjenih računov, poraba elektrike in drugi grafi

Mesečni upad števila registrirano brezposelnih je bil marca (0,9 % desezonirano) podoben kot v februarju, konec marca je…

>>

Grafi tedna od 25. do 29. marca 2024: cene življenjskih potrebščin, prihodek v trgovini in obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih

Medletna rast cen življenjskih potrebščin se je tudi marca nekoliko povišala, na 3,6 %, predvsem zaradi višje medletne…

>>

Grafi tedna od 18. do 22. marca 2024: gospodarska klima, vrednost davčno potrjenih računov, cene industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev in drugi grafi

Vrednost kazalnika gospodarske klime se je po nekajmesečnem izboljševanju marca drugič zapored znižala in bila še naprej…

>>