Ocena gospodarskih razmer 23. marca 2020: globina padca BDP ključno odvisna od nadaljnjega poteka širjenja epidemije koronavirusa, njenega trajanja ter (sprejetih in bodočih) ukrepov

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2020, ki smo jo na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj objavili 12. 3. 2020, je bila pripravljena v prvem tednu marca. Ob takrat znanih dejstvih in predpostavkah smo predvideli, da bi bila gospodarska rast letos lahko 1,5-odstotna....

Več

Grafi tedna od 9. do 20. marca 2020: izvoz in uvoz blaga, obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvo, tekoči račun, trg dela in plače

Podatki, ki jih na tem mestu komentiramo, še ne zajemajo obdobja, v katerem je prišlo do izbruha koronavirusa v Italiji...

Več

Grafi tedna od 24. do 28. februarja 2020: BDP, aktivno in neaktivno prebivalstvo, cene in drugi

Gospodarska rast se je lani upočasnila, nižja kot pred letom je bila predvsem rast investicij in izvoza. Ob še vedno...

Več