Urad za makroekonomske analize in razvoj

Jesenska napoved 2020: Upad BDP kot posledica močnega krčenja aktivnosti v drugem četrtletju bo letos globok, a malo manjši od poleti predvidenega; prihodnje leto rast, hitrost okrevanja negotova in odvisna od epidemioloških razmer

Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) v Jesenski napovedi za letos predvidevamo 6,7-odstotni upad BDP. Od junija so se napovedi za najpomembnejše trgovinske partnerice za letos nekoliko izboljšale, z okrevanjem aktivnosti in zlasti z dogovorom na EU ravni o...

Shematični prikaz posledice poslabšanja epidemioloških razmer in trajnejše zajezitve širjenja virusa