Pomladanska napoved


Pomladanska napoved

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2020

Pomladansko napoved smo pripravili v času precejšnjih negotovosti glede nadaljnjega širjenja ter trajanja koronavirusa v sosednjih državah in v Sloveniji. V primeru postopne omejitve širjenja virusa in stabilizacije razmer v drugi polovici letošnjega leta bi se gospodarska rast letos upočasnila na okoli odstotek in pol, v prihodnjih dveh letih pa bi bila ponovno nekoliko višja. Na letošnjo upočasnitev gospodarske rasti, ki sledi lanski opaznejši umiritvi v zadnjem četrtletju, vpliva zlasti nižja rast tujega povpraševanja, na katero vedno bolj vpliva velika negotovost, povezana s posledicami širitve koronavirusa. Upočasnjuje se tudi rast domače potrošnje. Rast potrošnje gospodinjstev bo tako nižja kot lani, a naj bi ostala razmeroma robustna. Investicije najverjetneje ne bodo presegle lanske ravni. V letih 2021 in 2022 bi bila gospodarska rast lahko ponovno nekoliko višja kot letos, kar pa ključno temelji na predpostavki stabilizacije razmer v drugi polovici letošnjega leta. Dlje trajajoča epidemija koronavirusa in spremljajoči ukrepi bi pomembno spremenili celotni okvir napovedi, zato bi bila gospodarska rast lahko tudi precej nižja od sedaj predvidene. Razmere v gospodarstvu pri nas in v svetu se hitro spreminjajo, spremljamo jih in po potrebi bomo pripravili posodobljeno napoved.