Razvoj Slovenije

Spremljanje razvoja Slovenije temelji na Poročilu o razvoju – dokumentu, s katerim spremljamo uresničevanje Strategije razvoja Slovenije.
Zadnje Poročilo predstavlja izhodiščno stanje za spremljanje uresničevanja Strategije razvoja Slovenije 2030, ki jo je Vlada RS sprejela decembra 2017. Ta je v osrednjem cilju usmerjena k zagotavljanju kakovostnega življenja za vse z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove.