Pomladanska napoved


Pomladanska napoved

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2017

Rast bruto domačega proizvoda se bo letos okrepila na 3,6 %, predvideva Pomladanska napoved gospodarskih gibanj. Glavni dejavnik rasti bo ostal izvoz, nadalje bo naraščal prispevek domače potrošnje. Pospešitev rasti BDP bo predvsem posledica dinamike državnih investicij, ki so lani močno upadle, in višje rasti potrošnje gospodinjstev. V letu 2018 se bodo nadaljevala ugodna gospodarska gibanja, rast BDP bo ponovno presegla 3 %. Tudi na trgu dela letos in prihodnje leto pričakujemo nadaljnje izboljšanje, poleg gospodarske rasti bodo gibanja vedno bolj zaznamovale demografske spremembe. Rast cen se bo letos okrepila na okrog 2 % in se prihodnje leto ohranila na podobni ravni. Tveganja za uresničitev osrednjega scenarija so iz mednarodnega okolja pretežno negativna, v domačem okolju pa prevladujejo možnosti, da bi bila rast še višja.