Novice

Razpoloženje v gospodarstvu po poslabšanju na začetku leta v zadnjih mesecih ostaja skoraj nespremenjeno na precej visoki ravni. Medletna rast cen...

Prikaži več

V gradbeništvu je bila aktivnost v začetku leta umirjena zaradi neugodnega vremena, obeti pa so pozitivni. Razmere na trgu dela so se nadalje...

Prikaži več

V začetku leta so gibanja v mednarodnem okolju umirila aktivnost izvozno usmerjenih delov gospodarstva. Obseg izvoza in predelovalnih dejavnosti je...

Prikaži več

Rast gospodarske aktivnosti v evrskem območju se je na začetku leta nadaljevala, a je bila nižja kot v predhodnih četrtletjih; EK za letos pričakuje...

Prikaži več
 • Grafi tedna od 21. do 25. maja 2018: podatki o gospodarski klimi in cenah industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev

  Razpoloženje v gospodarstvu po poslabšanju na začetku leta v zadnjih mesecih ostaja skoraj nespremenjeno na precej visoki ravni. Medletna rast cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev je...

 • Grafi tedna od 14. do 18. maja 2018: podatki o gradbeništvu, plačilni bilanci, trgu dela in plačah

  V gradbeništvu je bila aktivnost v začetku leta umirjena zaradi neugodnega vremena, obeti pa so pozitivni. Razmere na trgu dela so se nadalje izboljšale, rast povprečne bruto plače pa je bila zmerna....

 • Ekonomsko ogledalo: Umiritev izvozno usmerjenih delov gospodarstva; nadaljnja rast gradbeništva in zasebne potrošnje

  V začetku leta so gibanja v mednarodnem okolju umirila aktivnost izvozno usmerjenih delov gospodarstva. Obseg izvoza in predelovalnih dejavnosti je tako ostal podoben kot ob koncu lanskega leta. Na...

 • Grafi tedna od 30. aprila do 11. maja 2018: podatki o cenah, mednarodni menjavi, predelovalnih dejavnostih

  Gibanja v mednarodnem okolju, predvsem umiritev pričakovanj, naraščanje cen surovin in gibanje tečaja evra v zadnjih mesecih, so v začetku leta vplivala na umiritev aktivnosti izvozno usmerjenih delov...

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj za leti 2018 in 2019

Bruto domači proizvod in cene

 

2018

2019

Bruto domači proizvod
(rast v %)

5,1

3,8

Bruto domači proizvod
(v mrd EUR)

46,6

49,7

Bruto domači proizvod na prebivalca (v EUR)

22.563

24.035

Inflacija (povprečje leta, v %)

1,5

1,9

Trg dela

 

2018

2019

Zaposlenost (rast v %)

2,4

1,5

Registrirani brezposelni (število v 1.000)

75,6

68,8

Registrirana brezposelnost (stopnja v %)

8,0

7,2

Plača na zaposlenega (rast v %)

4,0

4,5

Menjava s tujino

 

2018

2019

Izvoz (realna rast v %)

9,2

7,5

Uvoz (realna rast v %)

9,3

8,1

Tekoči račun plačilne bilance
(v mrd EUR)

3,2

3,4

Tekoči račun plačilne bilance
(v % BDP)

6,9

6,8