Novice

Ugodne gospodarske razmere vplivajo na nadaljnje izboljševanje razmer na trgu dela. Rast plač je bila lani najvišja v zadnjih šestih letih, število...

Prikaži več

Ob široko osnovani in visoki gospodarski rasti so razmere na trgu dela zelo ugodne, ugotavljamo na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj v novi...

Prikaži več

V evrskem območju se je v zadnjem četrtletju 2017 nadaljevala nekoliko višja gospodarska rast od pričakovane; kratkoročni obeti za rast se še naprej...

Prikaži več

Razmere v izvozno usmerjenem delu gospodarstva so se v zadnjem četrtletju lani nadalje izboljšale. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti in izvoz blaga...

Prikaži več
 • Grafi tedna od 12. do 16. februarja 2018: podatki o trgu dela, plačah, gradbeništvu in plačilni bilanci

  Ugodne gospodarske razmere vplivajo na nadaljnje izboljševanje razmer na trgu dela. Rast plač je bila lani najvišja v zadnjih šestih letih, število delovno aktivnih je doseglo predkrizno raven,...

 • Ekonomsko ogledalo: Ob dobrih razmerah na trgu dela se povečuje vpliv demografije in krepi rast plač

  Ob široko osnovani in visoki gospodarski rasti so razmere na trgu dela zelo ugodne, ugotavljamo na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj v novi številki Ekonomskega ogledala. Število delovno...

 • Grafi tedna od 5. do 9. februarja 2018: podatki o trgovinski bilanci, predelovalnih dejavnostih in cenah

  Razmere v izvozno usmerjenem delu gospodarstva so se v zadnjem četrtletju lani nadalje izboljšale. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti in izvoz blaga sta se ob nadaljnji krepitvi tujega povpraševanja...

 • Grafi tedna od 29. januarja do 2. februarja 2018: podatki o prihodku v trgovini, euriborju in obveznicah

  Razmere v gospodarstvu ostajajo ugodne. Prodaja v večini trgovinskih panog se je ob koncu lanskega leta nadalje povečala. 3-mesečni EURIBOR in donosnost do dospetja slovenske evrske obveznice sta bili...

Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leti 2017 in 2018

Bruto domači proizvod in cene

 

2017

2018

Bruto domači proizvod
(rast v %)

4,4

3,9

Bruto domači proizvod
(v mrd EUR)

42,8

45,3

Bruto domači proizvod na prebivalca (v EUR)

20.708

21.922

Inflacija (povprečje leta, v %)

1,5

1,6

Trg dela

 

2017

2018

Zaposlenost (rast v %)

2,7

1,7

Registrirani brezposelni (število v 1.000)

89,1

82,2

Registrirana brezposelnost (stopnja v %)

9,5

8,7

Plača na zaposlenega (rast v %)

2,7

3,6

Menjava s tujino

 

2017

2018

Izvoz (realna rast v %)

8,8

7,5

Uvoz (realna rast v %)

8,9

7,7

Tekoči račun plačilne bilance
(v mrd EUR)

2,0

2,3

Tekoči račun plačilne bilance
(v % BDP)

4,7

5,1