Novice

Družba postaja dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje. Spremenjena starostna struktura zahteva spremembe in nove rešitve. Da bi se...

Prikaži več

Ob ugodnih gospodarskih razmerah se število delovno aktivnih še naprej hitro povečuje. Povprečna plača se je znova zvišala, zlasti v zasebnem...

Prikaži več

Rast realnega izvoza blaga se nadaljuje ob rasti tujega povpraševanja in izboljševanju konkurenčnosti izvoznikov; obseg proizvodnje predelovalnih...

Prikaži več
 • Strategija dolgožive družbe – ključni poudarki

  Družba postaja dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje. Spremenjena starostna struktura zahteva spremembe in nove rešitve. Da bi se celovito spoprijela s temi izzivi, je Vlada RS 20....

 • Grafi tedna 17. do 21. julij 2017: podatki o trgu dela, plačah in cenah ind. proizvodov

  Ob ugodnih gospodarskih razmerah se število delovno aktivnih še naprej hitro povečuje. Povprečna plača se je znova zvišala, zlasti v zasebnem sektorju. Cene industrijskih proizvodov slovenskih...

 • Grafi tedna 10. do 14. julij 2017: aktualni podatki o mednarodni menjavi in predelovalnih dejavnostih

  Rast realnega izvoza blaga se nadaljuje ob rasti tujega povpraševanja in izboljševanju konkurenčnosti izvoznikov; obseg proizvodnje predelovalnih dejavnosti narašča. Presežek tekočega računa plačilne...

 • Ekonomsko ogledalo: Razmere na trgu dela se še naprej izboljšujejo, plačna gibanja pa ostajajo umirjena

  Aktivnost se v letošnjem letu povečuje v večini dejavnosti, obeti ostajajo ugodni. Razmere na trgu dela se pod vplivom ugodnih gospodarskih razmer še naprej izboljšujejo, plačna gibanja pa ostajajo...

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj za leti 2017 in 2018

Bruto domači proizvod in cene

 

2017

2018

Bruto domači proizvod
(rast v %)

3,6

3,2

Bruto domači proizvod
(v mio EUR)

41.625

43.675

Bruto domači proizvod na prebivalca (v EUR)

20.158

21.152

Inflacija (povprečje leta, v %)

1,8

1,6

Trg dela

 

2017

2018

Zaposlenost (rast v %)

2,2

1,5

Registrirani brezposelni (število v 1.000)

90,2

84,9

Registrirana brezposelnost (stopnja v %)

9,7

9,1

Plača na zaposlenega (rast v %)

1,5

1,7

Menjava s tujino

 

2017

2018

Izvoz (realna rast v %)

6,0

5,1

Uvoz (realna rast v %)

6,5

5,6

Tekoči račun plačilne bilance
(v mio EUR)

1.911

1.906

Tekoči račun plačilne bilance
(v % BDP)

4,6

4,4