Novice

Razmere v izvozno usmerjenem delu gospodarstva, zlasti predelovalnih dejavnostih, se še naprej izboljšujejo. Pod vplivom ugodnih izvoznih gibanjih in...

Prikaži več

Razmere v gospodarstvu se še naprej izboljšujejo. Gospodarska aktivnost se nadalje povečuje, znova so se izboljšale razmere na trgu dela. Rast...

Prikaži več

Visoka gospodarska rast iz prvega polletja se je v tretjem četrtletju nadaljevala. Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj ob tem ugotavljamo,...

Prikaži več
 • Grafi tedna 4. do 8. december 2017: podatki o mednarodni menjavi in proizvodnji predelovalnih dejavnosti

  Razmere v izvozno usmerjenem delu gospodarstva, zlasti predelovalnih dejavnostih, se še naprej izboljšujejo. Pod vplivom ugodnih izvoznih gibanjih in ob krepitvi domače potrošnje je bil višji tudi...

 • Grafi tedna 27. november do 1. december 2017: podatki o gospodarski rasti, trgu dela, trgovini in cenah

  Razmere v gospodarstvu se še naprej izboljšujejo. Gospodarska aktivnost se nadalje povečuje, znova so se izboljšale razmere na trgu dela. Rast proizvodne aktivnosti in zaposlenosti sta ugodno vplivali...

 • Komentar podatka o BDP: Ob pospešeni rasti tujega povpraševanja izstopa rast izvoza

  Visoka gospodarska rast iz prvega polletja se je v tretjem četrtletju nadaljevala. Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj ob tem ugotavljamo, da ob pospešeni rasti tujega povpraševanja...

 • Grafi tedna 20. do 24. november 2017: podatki o cenah industrijskih proizvodov in gospodarski klimi

  Ugodna gibanja v gospodarstvu se nadaljujejo in tudi kazalniki razpoloženja se še naprej izboljšujejo. Ob tem še ni zaznati večjih cenovnih pritiskov.

Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leti 2017 in 2018

Bruto domači proizvod in cene

 

2017

2018

Bruto domači proizvod
(rast v %)

4,4

3,9

Bruto domači proizvod
(v mrd EUR)

42,8

45,3

Bruto domači proizvod na prebivalca (v EUR)

20.708

21.922

Inflacija (povprečje leta, v %)

1,5

1,6

Trg dela

 

2017

2018

Zaposlenost (rast v %)

2,7

1,7

Registrirani brezposelni (število v 1.000)

89,1

82,2

Registrirana brezposelnost (stopnja v %)

9,5

8,7

Plača na zaposlenega (rast v %)

2,7

3,6

Menjava s tujino

 

2017

2018

Izvoz (realna rast v %)

8,8

7,5

Uvoz (realna rast v %)

8,9

7,7

Tekoči račun plačilne bilance
(v mrd EUR)

2,0

2,3

Tekoči račun plačilne bilance
(v % BDP)

4,7

5,1