Novice

Presežek na tekočem računu ostaja visok; rast plač je še naprej zmerna; gradbena aktivnost je v zadnjih mesecih zanihala navzdol.

Prikaži več

Izvoz se povečuje v vseh skupinah proizvodov, letošnja rast je najvišja v zadnjih sedmih letih. Obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih, ki se...

Prikaži več

Število zaposlenih v delovnem razmerju se je nadalje okrepilo, nekoliko pa upadlo v drugih oblikah dela; ugodne razmere se odražajo tudi na prihodku v...

Prikaži več
 • Grafi tedna 11. do 15. september 2017: podatki o plačilni bilanci, plačah in gradbeništvu

  Presežek na tekočem računu ostaja visok; rast plač je še naprej zmerna; gradbena aktivnost je v zadnjih mesecih zanihala navzdol.

 • Grafi tedna 4. do 8. september 2017: podatki o mednarodni menjavi in predelovalnih dejavnostih

  Izvoz se povečuje v vseh skupinah proizvodov, letošnja rast je najvišja v zadnjih sedmih letih. Obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih, ki se je julija nadalje povečal, je bil v prvih sedmih...

 • Grafi tedna 28. avgust do 1. september 2017: podatki o gospodarski rasti, trgu dela, trgovini in cenah

  Število zaposlenih v delovnem razmerju se je nadalje okrepilo, nekoliko pa upadlo v drugih oblikah dela; ugodne razmere se odražajo tudi na prihodku v trgovini; medletna rast cen ostaja nizka....

 • Strategija dolgožive družbe – ključni poudarki

  Družba postaja dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje. Spremenjena starostna struktura zahteva spremembe in nove rešitve. Da bi se celovito spoprijela s temi izzivi, je Vlada RS 20....

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj za leti 2017 in 2018

Bruto domači proizvod in cene

 

2017

2018

Bruto domači proizvod
(rast v %)

3,6

3,2

Bruto domači proizvod
(v mio EUR)

41.625

43.675

Bruto domači proizvod na prebivalca (v EUR)

20.158

21.152

Inflacija (povprečje leta, v %)

1,8

1,6

Trg dela

 

2017

2018

Zaposlenost (rast v %)

2,2

1,5

Registrirani brezposelni (število v 1.000)

90,2

84,9

Registrirana brezposelnost (stopnja v %)

9,7

9,1

Plača na zaposlenega (rast v %)

1,5

1,7

Menjava s tujino

 

2017

2018

Izvoz (realna rast v %)

6,0

5,1

Uvoz (realna rast v %)

6,5

5,6

Tekoči račun plačilne bilance
(v mio EUR)

1.911

1.906

Tekoči račun plačilne bilance
(v % BDP)

4,6

4,4