Novice

Razmere v izvozno usmerjenem delu gospodarstva so ob koncu lanskega leta ostale ugodne. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se je nadalje povečala,...

Prikaži več

V 2017 se je število registriranih brezposelnih zmanjšalo še nekoliko bolj kot leto prej (14,1 %). Njihovo število je v povprečju leta znašalo 88,6...

Prikaži več

Razmere v gospodarstvu so bile v zadnjih mesecih lanskega leta še naprej ugodne. Prodaja v trgovini se je večinoma nadalje povečala. Na inflacijo so...

Prikaži več

V evrskem območju se je gospodarska rast v tretjem četrtletju nadaljevala; mednarodne institucije so jeseni precej izboljšale napovedi za evrsko...

Prikaži več
 • Grafi tedna od 8. do 12. januarja 2018: podatki o izvozu in uvozu blaga ter predelovalnih dejavnostih

  Razmere v izvozno usmerjenem delu gospodarstva so ob koncu lanskega leta ostale ugodne. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti se je nadalje povečala, realni izvoz blaga pa je ostal visok. Ob intenzivni...

 • Komentar podatka o številu registriranih brezposelnih v letu 2017

  V 2017 se je število registriranih brezposelnih zmanjšalo še nekoliko bolj kot leto prej (14,1 %). Njihovo število je v povprečju leta znašalo 88,6 tisoč, kar je primerljivo s predkriznimi leti...

 • Grafi tedna 27. december 2017 do 5. januar 2018: podatki o trgovini, cenah in finančnih trgih

  Razmere v gospodarstvu so bile v zadnjih mesecih lanskega leta še naprej ugodne. Prodaja v trgovini se je večinoma nadalje povečala. Na inflacijo so lani najbolj vplivale višje cene energentov in...

 • Ekonomsko ogedalo: V tretjem četrtletju nadaljevanje široko osnovane gospodarske rasti

  V evrskem območju se je gospodarska rast v tretjem četrtletju nadaljevala; mednarodne institucije so jeseni precej izboljšale napovedi za evrsko gospodarstvo v letošnjem in prihodnjem letu. V...

Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leti 2017 in 2018

Bruto domači proizvod in cene

 

2017

2018

Bruto domači proizvod
(rast v %)

4,4

3,9

Bruto domači proizvod
(v mrd EUR)

42,8

45,3

Bruto domači proizvod na prebivalca (v EUR)

20.708

21.922

Inflacija (povprečje leta, v %)

1,5

1,6

Trg dela

 

2017

2018

Zaposlenost (rast v %)

2,7

1,7

Registrirani brezposelni (število v 1.000)

89,1

82,2

Registrirana brezposelnost (stopnja v %)

9,5

8,7

Plača na zaposlenega (rast v %)

2,7

3,6

Menjava s tujino

 

2017

2018

Izvoz (realna rast v %)

8,8

7,5

Uvoz (realna rast v %)

8,9

7,7

Tekoči račun plačilne bilance
(v mrd EUR)

2,0

2,3

Tekoči račun plačilne bilance
(v % BDP)

4,7

5,1