Novice

Ob krepitvi tujega povpraševanja se še naprej povečujeta proizvodnja predelovalnih dejavnosti in izvoz. Ob rasti domačega povpraševanja je večji tudi...

Prikaži več

Pokojninska družba A je 11. oktobra 2017 pripravila konferenco z naslovom Strateški in kadrovski Izzivi digitalne transformacije. Osrednja tema so...

Prikaži več

Vrednost evra se je septembra nadalje okrepila. 3-mesečni EURIBOR in donosnost do dospetja slovenske evrske obveznice pa ostajata na nizki ravni.

Prikaži več
 • Grafi tedna 9. do 13. oktober 2017: podatki o mednarodni menjavi, proizvodnji predelovalnih dejavnosti in gradbeništvu

  Ob krepitvi tujega povpraševanja se še naprej povečujeta proizvodnja predelovalnih dejavnosti in izvoz. Ob rasti domačega povpraševanja je večji tudi uvoz blaga. Po okrepitvi na začetku leta se je...

 • Grafi tedna 2. do 6. oktober 2017: podatki o menjalnem tečaju, 3-mesečnem euriboru in donosnosti obveznice

  Vrednost evra se je septembra nadalje okrepila. 3-mesečni EURIBOR in donosnost do dospetja slovenske evrske obveznice pa ostajata na nizki ravni.

 • Grafi tedna 25. do 29. september 2017: podatki o gospodarski klimi, cenah, prihodku v trgovini, javnofinančnem primanjkljaju in dolgu države

  Razpoloženje v gospodarstvu je ugodno, kar ob rasti proizvodnje in trošenja gospodinjstev prispeva k visoki prodaji v trgovini. Medletna rast cen ostaja nizka, se je pa od sredine leta nekoliko...

 • Strategija dolgožive družbe – ključni poudarki

  Družba postaja dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje. Spremenjena starostna struktura zahteva spremembe in nove rešitve. Da bi se celovito spoprijela s temi izzivi, je Vlada RS 20....

Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leti 2017 in 2018

Bruto domači proizvod in cene

 

2017

2018

Bruto domači proizvod
(rast v %)

4,4

3,9

Bruto domači proizvod
(v mrd EUR)

42,8

45,3

Bruto domači proizvod na prebivalca (v EUR)

20.708

21.922

Inflacija (povprečje leta, v %)

1,5

1,6

Trg dela

 

2017

2018

Zaposlenost (rast v %)

2,7

1,7

Registrirani brezposelni (število v 1.000)

89,1

82,2

Registrirana brezposelnost (stopnja v %)

9,5

8,7

Plača na zaposlenega (rast v %)

2,7

3,6

Menjava s tujino

 

2017

2018

Izvoz (realna rast v %)

8,8

7,5

Uvoz (realna rast v %)

8,9

7,7

Tekoči račun plačilne bilance
(v mrd EUR)

2,0

2,3

Tekoči račun plačilne bilance
(v % BDP)

4,7

5,1