Novice

V sredo, 22. februarja 2017, ob 11. uri bo potekal Posvet o medgeneracijskem sodelovanju in solidarnosti v organizaciji Mladinskega sveta Slovenije....

Prikaži več

Presežek tekočega računa plačilne bilance je bil lani najvišji doslej (6,8 % ocenjenega BDP). Potem ko je bilo povečanje števila delovno aktivnih v...

Prikaži več

Evropska komisija v danes objavljeni zimski napovedi za Slovenijo podobno kot UMAR pričakuje nadaljevanje širše osnovane gospodarske rasti v letošnjem...

Prikaži več

Inflacija se je januarja povišala predvsem zaradi rasti cen tekočih goriv na svetovnih trgih ter cen (nepredelane) hrane; v letu 2016 se je, ob...

Prikaži več
 • Grafi tedna 13. do 17. februar 2017: aktualni podatki o plačilni bilanci, trgu dela, plačah in gradbeništvu

  Presežek tekočega računa plačilne bilance je bil lani najvišji doslej (6,8 % ocenjenega BDP). Potem ko je bilo povečanje števila delovno aktivnih v povprečju leta 2016 še nekoliko močnejše kot leto...

 • Komentar zimske napovedi Evropske komisije: nadaljevanje širše osnovane gospodarske rasti

  Evropska komisija v danes objavljeni zimski napovedi za Slovenijo podobno kot UMAR pričakuje nadaljevanje širše osnovane gospodarske rasti v letošnjem in prihodnjem letu. Ključna dejavnika rasti...

 • Grafi tedna 6. do 10. februar 2017: aktualni podatki o cenah, mednarodni menjavi in industrijski proizvodnji

  Inflacija se je januarja povišala predvsem zaradi rasti cen tekočih goriv na svetovnih trgih ter cen (nepredelane) hrane; v letu 2016 se je, ob nadaljnji krepitvi tujega povpraševanja in izvozne...

 • Rast izvoza in uvoza se je lani okrepila in se gibala v okviru pričakovanj

  Rast realnega izvoza blaga se je ob koncu leta 2016 nadaljevala, uvoz pa se je ohranil na doseženi ravni. Rast obeh se je v celem letu 2016 okrepila in je bila v okviru naših pričakovanj.

Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leti 2016 in 2017

Bruto domači proizvod in cene

 

2016

2017

Bruto domači proizvod
(rast v %)

2,3

2,9

Bruto domači proizvod
(v mio EUR)

40.004

41.416

Bruto domači proizvod na prebivalca (v EUR)

19.376

20.056

Inflacija (povprečje leta, v %)

0,1

1,4

Trg dela

 

2016

2017

Zaposlenost (rast v %)

1,9

1,4

Registrirani brezposelni (število v 1.000)

103,4

94,5

Registrirana brezposelnost (stopnja v %)

11,2

10,2

Plača na zaposlenega (rast v %)

1,8

0,8

Menjava s tujino

 

2016

2017

Izvoz (realna rast v %)

5,7

5,5

Uvoz (realna rast v %)

5,3

5,9

Tekoči račun plačilne bilance
(v mio EUR)

2.700

2.326

Tekoči račun plačilne bilance
(v % BDP)

6,7

5,6