Novice

Družba postaja dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje. Spremenjena starostna struktura zahteva spremembe in nove rešitve. Zato smo...

Prikaži več

Družba postaja dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje. Spremenjena starostna struktura zahteva spremembe in nove rešitve. Zato smo...

Prikaži več

Cene industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev ostajajo medletno višje na domačem in tujih trgih. Ob rasti aktivnosti in izboljševanju...

Prikaži več

Presežek tekočega računa plačilne bilance se nadalje povečuje, kljub poslabšanju pogojev menjave. Obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih se je...

Prikaži več
 • Strategija dolgožive družbe – ključni poudarki

  Družba postaja dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje. Spremenjena starostna struktura zahteva spremembe in nove rešitve. Zato smo oblikovali Strategijo dolgožive družbe - dokument...

 • Grafi tedna 17. do 21. april 2017: aktualni podatki o cenah industrijskih proizvodov, trgu dela in plačah

  Cene industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev ostajajo medletno višje na domačem in tujih trgih. Ob rasti aktivnosti in izboljševanju razpoloženja v gospodarstvu se ugodna gibanja na trgu...

 • Grafi tedna 10. do 14. april 2017: aktualni podatki o plačilni bilanci, proizvodnji predelovalnih dejavnosti in gradbeništvu

  Presežek tekočega računa plačilne bilance se nadalje povečuje, kljub poslabšanju pogojev menjave. Obseg proizvodnje v predelovalnih dejavnostih se je na začetku leta nadalje povečal v vseh skupinah...

 • Ekonomsko ogledalo: Ob začetku leta nadaljevanje ugodnih gospodarskih kazalcev

  Na prehodu v leto 2017 so se v Sloveniji nadaljevala ugodna gibanja gospodarske aktivnosti, spodbujena s tujim in domačim povpraševanjem; spodbudni ostajajo tudi izgledi. Pod vplivom rasti gospodarske...

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj za leti 2017 in 2018

Bruto domači proizvod in cene

 

2017

2018

Bruto domači proizvod
(rast v %)

3,6

3,2

Bruto domači proizvod
(v mio EUR)

41.625

43.675

Bruto domači proizvod na prebivalca (v EUR)

20.158

21.152

Inflacija (povprečje leta, v %)

1,8

1,6

Trg dela

 

2017

2018

Zaposlenost (rast v %)

2,2

1,5

Registrirani brezposelni (število v 1.000)

90,2

84,9

Registrirana brezposelnost (stopnja v %)

9,7

9,1

Plača na zaposlenega (rast v %)

1,5

1,7

Menjava s tujino

 

2017

2018

Izvoz (realna rast v %)

6,0

5,1

Uvoz (realna rast v %)

6,5

5,6

Tekoči račun plačilne bilance
(v mio EUR)

1.911

1.906

Tekoči račun plačilne bilance
(v % BDP)

4,6

4,4