Novice

Razpoloženje v gospodarstvu ostaja ugodno, kažejo zadnji kazalniki gospodarske klime.

Prikaži več

Presežek tekočega računa plačilne bilance je v prvem četrtletju ostal visok ob visokem izvozu in nižjih neto plačilih obresti na zunanji dolg ter...

Prikaži več

Družba postaja dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje. Spremenjena starostna struktura zahteva spremembe in nove rešitve. Zato smo...

Prikaži več

Gospodarska rast v evrskem območju je bila tudi v začetku leta stabilna, podobna bo po napovedih tudi v prihodnjih dveh letih. Tudi v Sloveniji so se...

Prikaži več
 • Graf tedna 22. do 26. maj 2017: kazalnik gospodarske klime

  Razpoloženje v gospodarstvu ostaja ugodno, kažejo zadnji kazalniki gospodarske klime.

 • Grafi tedna 15. do 19. maj 2017: aktualni podatki o plačilni bilanci, cenah industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev, trgu dela, plačah in gradbeništvu

  Presežek tekočega računa plačilne bilance je v prvem četrtletju ostal visok ob visokem izvozu in nižjih neto plačilih obresti na zunanji dolg ter vplačilih v proračun EU. Izboljševanje razmer na trgu...

 • Strategija dolgožive družbe – ključni poudarki iz uvoda v javno razpravo

  Družba postaja dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje. Spremenjena starostna struktura zahteva spremembe in nove rešitve. Zato smo oblikovali Strategijo dolgožive družbe - dokument...

 • Ekonomsko ogledalo: Rast izvoza spodbujata višje tuje povpraševanje in ugoden konkurenčni položaj predelovalnih dejavnosti

  Gospodarska rast v evrskem območju je bila tudi v začetku leta stabilna, podobna bo po napovedih tudi v prihodnjih dveh letih. Tudi v Sloveniji so se v začetku letošnjega leta nadaljevala ugodna...

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj za leti 2017 in 2018

Bruto domači proizvod in cene

 

2017

2018

Bruto domači proizvod
(rast v %)

3,6

3,2

Bruto domači proizvod
(v mio EUR)

41.625

43.675

Bruto domači proizvod na prebivalca (v EUR)

20.158

21.152

Inflacija (povprečje leta, v %)

1,8

1,6

Trg dela

 

2017

2018

Zaposlenost (rast v %)

2,2

1,5

Registrirani brezposelni (število v 1.000)

90,2

84,9

Registrirana brezposelnost (stopnja v %)

9,7

9,1

Plača na zaposlenega (rast v %)

1,5

1,7

Menjava s tujino

 

2017

2018

Izvoz (realna rast v %)

6,0

5,1

Uvoz (realna rast v %)

6,5

5,6

Tekoči račun plačilne bilance
(v mio EUR)

1.911

1.906

Tekoči račun plačilne bilance
(v % BDP)

4,6

4,4