Novice

Ob ugodnih gospodarskih razmerah se število delovno aktivnih še naprej hitro povečuje. Povprečna plača se je znova zvišala, zlasti v zasebnem...

Prikaži več

Rast realnega izvoza blaga se nadaljuje ob rasti tujega povpraševanja in izboljševanju konkurenčnosti izvoznikov; obseg proizvodnje predelovalnih...

Prikaži več

Aktivnost se v letošnjem letu povečuje v večini dejavnosti, obeti ostajajo ugodni. Razmere na trgu dela se pod vplivom ugodnih gospodarskih razmer še...

Prikaži več

Aktivnost se v letošnjem letu povečuje v večini dejavnosti, obeti ostajajo ugodni. Razmere na trgu dela se pod vplivom ugodnih gospodarskih razmer še...

Prikaži več
 • Grafi tedna 17. do 21. julij 2017: podatki o trgu dela, plačah in cenah ind. proizvodov

  Ob ugodnih gospodarskih razmerah se število delovno aktivnih še naprej hitro povečuje. Povprečna plača se je znova zvišala, zlasti v zasebnem sektorju. Cene industrijskih proizvodov slovenskih...

 • Grafi tedna 10. do 14. julij 2017: aktualni podatki o mednarodni menjavi in predelovalnih dejavnostih

  Rast realnega izvoza blaga se nadaljuje ob rasti tujega povpraševanja in izboljševanju konkurenčnosti izvoznikov; obseg proizvodnje predelovalnih dejavnosti narašča. Presežek tekočega računa plačilne...

 • Ekonomsko ogledalo: Razmere na trgu dela se še naprej izboljšujejo, plačna gibanja pa ostajajo umirjena

  Aktivnost se v letošnjem letu povečuje v večini dejavnosti, obeti ostajajo ugodni. Razmere na trgu dela se pod vplivom ugodnih gospodarskih razmer še naprej izboljšujejo, plačna gibanja pa ostajajo...

 • Strategija dolgožive družbe – ključni poudarki

  Družba postaja dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje. Spremenjena starostna struktura zahteva spremembe in nove rešitve. Zato smo oblikovali Strategijo dolgožive družbe - dokument...

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj za leti 2017 in 2018

Bruto domači proizvod in cene

 

2017

2018

Bruto domači proizvod
(rast v %)

3,6

3,2

Bruto domači proizvod
(v mio EUR)

41.625

43.675

Bruto domači proizvod na prebivalca (v EUR)

20.158

21.152

Inflacija (povprečje leta, v %)

1,8

1,6

Trg dela

 

2017

2018

Zaposlenost (rast v %)

2,2

1,5

Registrirani brezposelni (število v 1.000)

90,2

84,9

Registrirana brezposelnost (stopnja v %)

9,7

9,1

Plača na zaposlenega (rast v %)

1,5

1,7

Menjava s tujino

 

2017

2018

Izvoz (realna rast v %)

6,0

5,1

Uvoz (realna rast v %)

6,5

5,6

Tekoči račun plačilne bilance
(v mio EUR)

1.911

1.906

Tekoči račun plačilne bilance
(v % BDP)

4,6

4,4