Novice

Razmere v gospodarstvu so na začetku leta ugodne. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti ostaja visoka, k rasti še naprej prispevajo predvsem tehnološko...

Prikaži več

visoka in široko osnovana gospodarska rast se bo letos nadaljevala (5,1 %), nadaljevanje ugodne konjunkture pričakujemo tudi prihodnje leto (3,8 %)....

Prikaži več

Visoka in široko osnovana gospodarska rast se bo letos nadaljevala (5,1 %), nadaljevanje ugodne konjunkture pričakujemo tudi prihodnje leto (3,8 %)....

Prikaži več
 • Grafi tedna od 19. do 23. marca 2018: podatki o proizvodnji v predelovalnih dejavnostih, cenah industrijskih proizvodov in gospodarski klimi

  Razmere v gospodarstvu so na začetku leta ugodne. Proizvodnja predelovalnih dejavnosti ostaja visoka, k rasti še naprej prispevajo predvsem tehnološko zahtevnejše panoge. K zmerni rasti cen...

 • Pomladanska napoved 2018: Visoka in široko osnovana gospodarska rast se bo nadaljevala tudi letos

  Visoka in široko osnovana gospodarska rast se bo letos nadaljevala (5,1 %), nadaljevanje ugodne konjunkture pričakujemo tudi prihodnje leto (3,8 %). Ključni razlogi letošnje nadaljnje visoke rasti...

 • Grafi tedna od 12. do 16. marca 2018: podatki o trgovinski bilanci, gradbeništvu, trgu dela, plačah in plačilni bilanci

  Razmere v gospodarstvu se na začetku leta še naprej izboljšujejo. Nadaljujejo se ugodna izvozna gibanja, ob krepitvi domače potrošnje se povečuje tudi uvoz blaga. Še naprej se krepi aktivnost v...

 • Grafi tedna od 26. februarja do 2. marca 2018: podatki o gospodarski rasti, trgu dela, trgovini in obveznicah

  Razmere v gospodarstvu so se lani še znatno izboljšale. Rast BDP je bila v letu 2017 znova večja kot v evrskem območju in najvišja v zadnjih desetih letih. Izboljšanje na trgu dela je spodbudilo rast...

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj za leti 2018 in 2019

Bruto domači proizvod in cene

 

2018

2019

Bruto domači proizvod
(rast v %)

5,1

3,8

Bruto domači proizvod
(v mrd EUR)

46,6

49,7

Bruto domači proizvod na prebivalca (v EUR)

22.563

24.035

Inflacija (povprečje leta, v %)

1,5

1,9

Trg dela

 

2018

2019

Zaposlenost (rast v %)

2,4

1,5

Registrirani brezposelni (število v 1.000)

75,6

68,8

Registrirana brezposelnost (stopnja v %)

8,0

7,2

Plača na zaposlenega (rast v %)

4,0

4,5

Menjava s tujino

 

2018

2019

Izvoz (realna rast v %)

9,2

7,5

Uvoz (realna rast v %)

9,3

8,1

Tekoči račun plačilne bilance
(v mrd EUR)

3,2

3,4

Tekoči račun plačilne bilance
(v % BDP)

6,9

6,8