Pomladanska napoved 2019: Postopno umirjanje gospodarske rasti

Ob umirjanju konjunkture v mednarodnem okolju se bo gospodarska rast letos (3,4 %) in v prihodnjih dveh letih (3,1 % in 2,8 %) postopno umirjala; večji bo pomen domače potrošnje, manj pa bo h gospodarski rasti prispeval izvoz. Rast izvoza se bo še naprej umirjala predvsem zaradi...

Več

Grafi tedna od 11. do 15. marca 2019: izvoz in uvoz blaga, predelovalne dejavnosti, gradbeništvo, plače

Gibanje izvozno usmerjenega dela gospodarstva na začetku leta ostaja pod vplivom pospešene rasti proizvodnje...

Več

Grafi tedna od 25. februarja do 1. marca 2019: bruto domači proizvod, trg dela, trgovina, cene

Gospodarska rast je lani ostala visoka. Rast izvoza se je upočasnila, skladno z gospodarskimi gibanji v trgovinskih...

Več

Komentar podatka o BDP: Gospodarska rast je v letu 2018 ostala visoka

Gospodarska rast je bila lani 4,5-odstotna, proti koncu leta se je nekoliko umirila. K rasti je lani še več kot leto...

Več