Novice

Trend rasti obsega industrijske proizvodnje se je na začetku leta sicer umiril, vendar je bila proizvodnja predelovalnih dejavnosti v večini panog...

Prikaži več

V Portorožu bo 9. in 10. maja 2017 potekala 34. finančna konferenca v organizaciji Ljubljanske borze in Časnika Finance. V torek, 9. maja, bo nastopil...

Prikaži več

V torek, 28. marca 2017, bo potekal Posvet delodajalcev na Brdu pri kranju, ki se ga bo udeležil tudi Boštjan Vasle, direktor UMAR.

Prikaži več

Presežek tekočega računa plačilne bilance ostaja visok; nadaljuje se trend rasti realnega izvoza in uvoza blaga; razmere na trgu dela so se v začetku...

Prikaži več
 • Grafi tedna 20. do 24. marec 2017: aktualni podatki o industrijski proizvodnji in cenah industrijskih proizvodov

  Trend rasti obsega industrijske proizvodnje se je na začetku leta sicer umiril, vendar je bila proizvodnja predelovalnih dejavnosti v večini panog višja kot pred letom. Medletna rast cen industrijskih...

 • Grafi tedna 13. do 17. marec 2017: aktualni podatki o plačilni bilanci, mednarodni menjavi in trgu dela

  Presežek tekočega računa plačilne bilance ostaja visok; nadaljuje se trend rasti realnega izvoza in uvoza blaga; razmere na trgu dela so se v začetku leta še izboljšale; povprečna bruto plača na...

 • Zadolženost podjetniškega sektorja: intenzivno znižanje v obdobju 2013-2015

  Zadolženost podjetniškega sektorja, ki se je začela zniževati po letu 2009, se je v obdobju 2013-2015 intenzivno zniževala in že dosegla raven pred pospešitvijo rasti kreditov. V tem obdobju se je...

 • Grafi tedna 27. februar do 3. marec 2017: aktualni podatki o BDP, trgu dela, trgovini in cenah

  Gospodarska rast, ki je vedno širše osnovana, se je ob koncu leta 2016 pospešila; razmere na trgu dela so se v lanskem letu očitno izboljšale; večje trošenje gospodinjstev v letu 2016 je vplivalo na...

Jesenska napoved gospodarskih gibanj za leti 2016 in 2017

Bruto domači proizvod in cene

 

2016

2017

Bruto domači proizvod
(rast v %)

2,3

2,9

Bruto domači proizvod
(v mio EUR)

40.004

41.416

Bruto domači proizvod na prebivalca (v EUR)

19.376

20.056

Inflacija (povprečje leta, v %)

0,1

1,4

Trg dela

 

2016

2017

Zaposlenost (rast v %)

1,9

1,4

Registrirani brezposelni (število v 1.000)

103,4

94,5

Registrirana brezposelnost (stopnja v %)

11,2

10,2

Plača na zaposlenega (rast v %)

1,8

0,8

Menjava s tujino

 

2016

2017

Izvoz (realna rast v %)

5,7

5,5

Uvoz (realna rast v %)

5,3

5,9

Tekoči račun plačilne bilance
(v mio EUR)

2.700

2.326

Tekoči račun plačilne bilance
(v % BDP)

6,7

5,6