Novice

Cene industrijskih proizvodov domačih proizvajalcev so ob medletno višjih cenah surovin na mednarodnih trgih še naprej višje kot pred letom;...

Prikaži več

Zaradi visoke tržne koncentracije v trgovini z motornimi gorivi so bile cene naftnih derivatov v Sloveniji celotno poosamosvojitveno obdobje...

Prikaži več

Rast števila delovno aktivnih ostaja visoka v večini dejavnosti, kratkoročna pričakovanja podjetij o zaposlovanju so najvišja od začetka krize. Plačna...

Prikaži več
 • Grafi tedna 19. do 23. junij 2017: aktualni podatki o cenah industrijskih proizvodov in gospodarski klimi

  Cene industrijskih proizvodov domačih proizvajalcev so ob medletno višjih cenah surovin na mednarodnih trgih še naprej višje kot pred letom; razpoloženje v gospodarstvu ostaja ugodno.

 • Grafi tedna 12. do 16. junij 2017: aktualni podatki o trgu dela, plačah, plačilni bilanci in gradbeništvu

  Rast števila delovno aktivnih ostaja visoka v večini dejavnosti, kratkoročna pričakovanja podjetij o zaposlovanju so najvišja od začetka krize. Plačna gibanja ostajajo umirjena. Presežek tekočega...

 • Konferenca: Produktivnost - izziv slovenskega gospodarstva

  Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj smo v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji organizirali razpravo z domačimi in tujimi strokovnjaki o možnostih povečanja...

 • Strategija dolgožive družbe – ključni poudarki iz uvoda v javno razpravo

  Družba postaja dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje. Spremenjena starostna struktura zahteva spremembe in nove rešitve. Zato smo oblikovali Strategijo dolgožive družbe - dokument...

Pomladanska napoved gospodarskih gibanj za leti 2017 in 2018

Bruto domači proizvod in cene

 

2017

2018

Bruto domači proizvod
(rast v %)

3,6

3,2

Bruto domači proizvod
(v mio EUR)

41.625

43.675

Bruto domači proizvod na prebivalca (v EUR)

20.158

21.152

Inflacija (povprečje leta, v %)

1,8

1,6

Trg dela

 

2017

2018

Zaposlenost (rast v %)

2,2

1,5

Registrirani brezposelni (število v 1.000)

90,2

84,9

Registrirana brezposelnost (stopnja v %)

9,7

9,1

Plača na zaposlenega (rast v %)

1,5

1,7

Menjava s tujino

 

2017

2018

Izvoz (realna rast v %)

6,0

5,1

Uvoz (realna rast v %)

6,5

5,6

Tekoči račun plačilne bilance
(v mio EUR)

1.911

1.906

Tekoči račun plačilne bilance
(v % BDP)

4,6

4,4