Teme

Gre za odraz naših ključnih delovnih področij in aktualnih gospodarskih izzivov domačega in mednarodnega okolja. Oblikujemo pa jih tudi glede na aktualne problematike, za katere menimo, da zahtevajo ukrepanje ekonomske politike. 

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj s tem tednom prevzema tudi naloge nacionalnega odbora za produktivnost. Vlada RS je namreč sprejela Odlok...

Prikaži več

Družba postaja dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje. Spremenjena starostna struktura zahteva spremembe in nove rešitve. Da bi se...

Prikaži več

Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj smo v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji organizirali razpravo z domačimi in...

Prikaži več

Zadolženost podjetniškega sektorja, ki se je začela zniževati po letu 2009, se je v obdobju 2013-2015 intenzivno zniževala in že dosegla raven pred...

Prikaži več

Slovenija se, podobno kot večina razvitih držav, sooča s spremembami starostne strukture prebivalstva, ki bodo pri nas še intenzivnejše kot v drugih...

Prikaži več