Razvoj Slovenije

Spremljanje razvoja Slovenije temelji na Poročilu o razvoju – dokumentu, s katerim spremljamo uresničevanje strateških usmeritev Slovenije pri gospodarskem, družbenem in okoljskem razvoju.

Strateški razvojni okvir je bil začrtan v Strategiji razvoja Slovenije, ki jo je Vlada RS sprejela za obdobje 2005–2013. Na ravni EU pa so ključne razvojne usmeritve in cilji, ki jim je zavezana tudi Slovenija, opredeljeni v strategiji EU 2020. Države morajo izpolnjevati tudi določila pakta stabilnosti in rasti ter mehanizma odkrivanja presežnih neravnotežij.

Slovenija se je v preteklih letih vrnila na pot razvojnega dohitevanja, ki je potekalo v smeri vključujoče družbe, narejeni so bili tudi premiki glede...

Prikaži več

Slovenija po poslabšanju v krizi zadnja leta napreduje na področju gospodarskega razvoja in blaginje prebivalstva, manjši so tudi pritiski na okolje....

Prikaži več

Po poslabšanju v krizi se gospodarske razmere in materialne osnove za življenje v zadnjih letih izboljšujejo, vendar pa trajnejša okrepitev...

Prikaži več

V Sloveniji je prišlo do pozitivnih premikov na področju gospodarskega razvoja, ustavilo se je poslabševanje materialnega položaja prebivalstva,...

Prikaži več