Kratke analize

V kratke analize sodijo obširnejši prispevki, ki obravnavajo aktualne tematike, ki zaslužijo večjo pozornost in zanimajo širšo javnost. Običajno so vezane na objavljene kazalnike in dokumente ali pa gre za spremljanje učinkov aktualnih dogodkov. Avtorji prispevkov so strokovnjaki Urada RS za makroekonomske analize in razvoj.

Izvoz ostaja glavni dejavnik rasti slovenskega gospodarstva, njegova rast se je v zadnjem obdobju še pospešila. Poleg cikličnih dejavnikov (zlasti...

Prikaži več

Družba postaja dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje. Spremenjena starostna struktura zahteva spremembe in nove rešitve. Da bi se...

Prikaži več

Zaradi visoke tržne koncentracije v trgovini z motornimi gorivi so bile cene naftnih derivatov v Sloveniji celotno poosamosvojitveno obdobje...

Prikaži več

Zadolženost podjetniškega sektorja, ki se je začela zniževati po letu 2009, se je v obdobju 2013-2015 intenzivno zniževala in že dosegla raven pred...

Prikaži več

Slovenija se, podobno kot večina razvitih držav, sooča s spremembami starostne strukture prebivalstva, ki bodo pri nas še intenzivnejše kot v drugih...

Prikaži več

Analize UMAR kažejo, da se strukturna neskladja v Sloveniji kopičijo že vrsto let in zavirajo hitrejše gospodarsko okrevanje, predvsem pa doseganje...

Prikaži več