Prezentacije

Na javnih dogodkih poseben poudarek dajemo oblikovanju ključnih sporočil s pomočjo prezentacij. Pripravljamo jih za novinarske konference, mednarodne konference in udeležbe naših sodelavcev na različnih strokovnih dogodkih.

Slovenija se je v preteklih letih vrnila na pot razvojnega dohitevanja, ki je potekalo v smeri vključujoče družbe, narejeni so bili tudi premiki glede...

Prikaži več

visoka in široko osnovana gospodarska rast se bo letos nadaljevala (5,1 %), nadaljevanje ugodne konjunkture pričakujemo tudi prihodnje leto (3,8 %)....

Prikaži več

V novembru je potekal Letni posvet o izobraževanju odraslih, na katerem je nastopil Boštjan Vasle, direktor UMAR, z uvodno prezentacijo Odziv na...

Prikaži več

Pokojninska družba A je 11. oktobra 2017 pripravila konferenco z naslovom Strateški in kadrovski Izzivi digitalne transformacije. Osrednja tema so...

Prikaži več

Septembra je v Parizu potekala mednarodna delavnica EU-Kitajska z naslovom "Towards Fair, Affordable and Adequate Pensions ‐ Parametric Reform and...

Prikaži več

Jesenska napoved Urada RS za makroekonomske analize in razvoj za letos predvideva 4,4-odstotno rast bruto domačega proizvoda, v prihodnjem letu pa se...

Prikaži več

Družba postaja dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje. Spremenjena starostna struktura zahteva spremembe in nove rešitve. Zato smo...

Prikaži več

Boštjan Vasle, direktor UMAR, je 9. maja 2017 nastopil na 34. Finančni konferenci s prezentacijo na temo aktualnih gospodarskih gibanj in izzivov za...

Prikaži več

Družba postaja dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje. Spremenjena starostna struktura zahteva spremembe in nove rešitve. Zato smo...

Prikaži več

Rast bruto domačega proizvoda se bo letos okrepila na 3,6 %. Glavni dejavnik rasti bo ostal izvoz, nadalje bo naraščal prispevek domače potrošnje....

Prikaži več