Novice

V uradu se trudimo ažurno obveščati javnost o svojem delu. V novicah lahko najdete naše odzive na dogajanje v domačem in mednarodnem okolju, komentarje ključnih gospodarskih kazalcev in ključna sporočila naših publikacij. V rubriki grafi tedna najmanj enkrat tedensko prikažemo zanimive in aktualne podatke. Mednarodne konference so ključni javni dogodki urada, ko domači in mednarodni javnosti predstavimo svoje analize. Na javnih dogodkih poseben poudarek dajemo oblikovanju ključnih sporočil s pomočjo prezentacij, ki jih ravno tako najdete na tem mestu. S posredovanjem vašega elektronskega naslova se lahko naročite na obvestila o novicah in izidih naših publikacij.

Po manjši prekinitvi na začetku leta se v zadnjih mesecih nadaljujejo ugodna gibanja, tako izvozno usmerjenega dela gospodarstva kot domačih...

Prikaži več

Razmik do donosnosti nemške obveznice se je junija precej povišal predvsem zaradi nižje donosnosti do dospetja nemške obveznice. 3-mesečni EURIBOR je...

Prikaži več

Inflacija je sredi leta višja predvsem zaradi višjih cen nafte. Prihodek v trgovini še naprej raste.

Prikaži več

Razpoloženje v gospodarstvu se je po poslabšanju v prvem četrtletju stabiliziralo na razmeroma visoki ravni, razmere na trgu dela pa se še naprej...

Prikaži več

Aktivnost v gradbeništvu se je aprila ob ugodnejših vremenskih razmerah ponovno povečala. Presežek tekočega računa plačilne bilance se je še povečal....

Prikaži več

Gospodarska rast v evrskem območju se je v prvem četrtletju upočasnila, zaradi negotovosti v mednarodnem okolju so manj optimistični kot jeseni tudi...

Prikaži več

Po visoki rasti v lanskem letu se umiritev tujega povpraševanja v začetku leta odraža v umirjenih gibanjih izvoznega dela gospodarstva in uvoza.

Prikaži več

Gospodarska rast ostaja visoka in široko osnovana, nadaljujejo se tudi ugodna gibanja na trgu dela. Medletna rast cen življenjskih potrebščin se krepi...

Prikaži več

V prvem letošnjem četrtletju je gospodarska rast ostala visoka in široko osnovana. K temu sta prispevala tako domača potrošnja kot izvoz, ugotavljamo...

Prikaži več

Razpoloženje v gospodarstvu po poslabšanju na začetku leta v zadnjih mesecih ostaja skoraj nespremenjeno na precej visoki ravni. Medletna rast cen...

Prikaži več