Trg dela

Razmere na trgu dela se, po močnem poslabšanju med krizo, izboljšujejo. Problem ostajata visoka starostna segmentacija, ki se kaže v nizki stopnji delovne aktivnosti mladih in starejših, in velik delež dolgotrajno brezposelnih. Plače, ki so se v krizi prilagodile manj kot zaposlenost, pa v zadnjih letih ob odsotnosti cenovnih pritiskov, zaposlovanju zlasti nižje izobraženih in težnji po ohranjanju konkurenčnosti izkazujejo skromno rast.