Kratke analize


Kratke analize

Minimalna plača v Sloveniji v obdobju krize

S 1. januarjem 2014 se je minimalna plača uskladila z medletno rastjo cen v letu 2013 (0,7 %) in znaša 789,15 EUR bruto. V zadnjih petih letih je bila njena rast precej višja od rasti povprečne plače, ki se je zaradi varčevalnih ukrepov v državnem sektorju in padca gospodarske aktivnosti močno upočasnila. Razmerje med njima je v letu 2013 doseglo 51,4 %, kar nas uvršča v vrh članic EU. Letos se po naši oceni prvič po petih letih naj ne bi več zvišalo, delno zaradi nizke inflacije, s katero se je že uskladila minimalna plača, delno pa zaradi predvidene okrepljene rasti povprečne plače.

Dvig minimalne plače je v preteklih štirih letih pomembno prispeval k zmanjšanju deleža zaposlenih z nizkimi plačami in zmanjšanju plačne neenakosti, obenem pa tudi k poslabšanju stroškovne konkurenčnosti gospodarstva in izgubi delovnih mest. Ob enem največjih znižanj gospodarske aktivnosti v EU v času krize je Slovenija beležila največje zvišanje minimalne plače. V nekaterih članicah je v tem času ostala nominalno nespremenjena tudi več let, v nekaterih pa se je v posameznih letih celo znižala.

Celotna analiza