Novice


Novice

Umar prevzema naloge nacionalnega odbora za produktivnost

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj s tem tednom prevzema tudi naloge nacionalnega odbora za produktivnost. Vlada RS je namreč sprejela Odlok o organizaciji in delovnem področju UMAR, s katerim formalno razširja delovna področja urada. Skladno s priporočilom Sveta EU o vzpostavitvi nacionalnih odborov za produktivnost je sprejela odločitev, da bo naloge spremljanja, analiziranja in poročanja o ugotovitvah s področja produktivnosti, kar so ključne naloge odbora za produktivnost, v Sloveniji prevzel UMAR. Gre namreč za področje dela, s katerim se urad ukvarja že vrsto let.

S sprejetjem novega odloka, ki je nadomestil istoimenski sklep, so se UMAR formalno razširila področja delovanja. Prevzema namreč ključne naloge nacionalnega odbora za produktivnost, kar pomeni analizo produktivnosti in konkurenčnosti Slovenije ter pripravo letnega poročila o produktivnosti. S tem Slovenija izpolnjuje priporočila Sveta EU državam članicam o ustanovitvi odbora do začetka leta 2018.

»Po naši oceni je izboljšanje konkurenčnosti ključen izziv za dolgoročen napredek na področju gospodarskega razvoja. Glede na zmanjševanje obsega delovno sposobnega prebivalstva zaradi demografskih sprememb se bo pomen krepitve produktivnosti v prihodnje še večal,« je poudaril Boštjan Vasle, v. d. direktorja urada, in dodal, da »smo se posledično z analiziranjem področja konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva na uradu intenzivno ukvarjali že v preteklih letih, zato smo na nove naloge ustrezno pripravljeni.« Nenazadnje smo na temo produktivnosti kot enega ključnih izzivov slovenskega gospodarstva lansko leto pripravili mednarodno konferenco, na kateri smo predstavili tudi našo analizo (https://goo.gl/WSfqce).

Novi odlok pa ohranja tudi vse dosedanje delovne naloge urada, med drugim (i) analiziranje razvoja z ekonomskega, socialnega in okoljskega vidika, (ii) pripravljanje letnega poročila o razvoju, (iii) makroekonomskih napovedi ter (iv) strokovnih podlag za oblikovanje usmeritev in ukrepov ekonomske politike ter (v) raziskovalno delo.