Novice


Novice

Konferenca: Produktivnost - izziv slovenskega gospodarstva

Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj smo v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji organizirali razpravo z domačimi in tujimi strokovnjaki o možnostih povečanja produktivnosti.

Razprava z domačimi in tujimi strokovnjaki: sreda,14. junij 2017, Ljubljana (Hotel Union)

Slovenija zadnja leta ponovno napreduje na področju gospodarskega razvoja in blaginje prebivalstva, obnovilo se je dohitevanje gospodarsko razvitejših držav. Kljub temu še vedno za približno petino zaostajamo za povprečjem razvitosti držav EU. Velik del razlik v razvitosti in življenjskem standardu prebivalstva pojasnjuje produktivnost kot gonilo gospodarskega razvoja. Glede na zmanjševanje števila delovno sposobnega prebivalstva zaradi demografskih sprememb se bo pomen krepitve produktivnosti v prihodnje še večal. Na vse to v okviru t. i. evropskega semestra v enem od priporočil Sloveniji opozarja tudi Evropska komisija.

Na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj smo zato v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji organizirali razpravo z domačimi in tujimi strokovnjaki o možnostih povečanja produktivnosti.    

Izhodišča za razpravo so podana v publikaciji Ekonomski izzivi 2017.

Razprava je potekala v sredo, 14. junija 2017.

Razdeljena je bila na dva tematska sklopa:

V prvem je Boštjan Vasle, direktor UMAR, predstavil zaključke analize o ključnih izzivih slovenskega gospodarstva, kjer smo fiskalni politiki tokrat priključili vprašanje produktivnosti. 

V drugem delu smo po prikazu rezultatov analize o dejavnikih in možnostih za povišanje produktivnosti v Sloveniji (Aleš Delakorda, UMAR) spregovorili o produktivnosti v slovenskih podjetjih glede na strukturne značilnosti podjetij (Polona Domadenik, Ekonomska fakulteta v Ljubljani, ki je naredila študijo na temo produktivnosti za Evropsko komisijo).Uroš Rosa, direktor podjetja Akrapovič, bo pojasnil, kako se izziva višanja produktivnosti lotevajo v njihovem podjetju. Peter Gal (OECD) in Robert Stehrer(Dunajski inštitut za ekonomska raziskovanja) bosta predstavila ukrepe in primere dobrih praks iz mednarodnega okolja, John Maher (Svet za konkurenčnost, Irska) pa bo spregovoril o institucionalnih vidikih soočanja z izzivom dviga produktivnosti na Irskem.