Izzivi strukturnih politik

Gospodarska in finančna kriza sta skupaj s poslabšanimi demografskimi gibanji opozorili na številna strukturna neskladja v Sloveniji, ki zavirajo hitrejše gospodarsko okrevanje, predvsem pa doseganje trajne in stabilne gospodarske rasti ter dolgoročno vzdržnega stanja javnih financ. Med ključna strukturna neskladja štejemo nizko produktivnost gospodarstva, nizko delovno aktivnost nekaterih skupin prebivalstva, neprilagojenost demografskim spremembam, ohranjanje visokega strukturnega javnofinančnega primanjkljaja in visok dolg sektorja država.