Kratke analize


Kratke analize

Zadolženost podjetniškega sektorja

Zadolženost podjetniškega sektorja, ki se je začela zniževati po letu 2009, se je v obdobju 2013-2015 intenzivno zniževala in že dosegla raven pred pospešitvijo rasti kreditov. V tem obdobju se je izraziteje izboljšala tudi sposobnost podjetij za odplačevanje dolgov, saj so kazalniki dosegli najugodnejše vrednosti v celotnem opazovanem obdobju.

 

Zadolženost podjetniškega sektorja, ki se je začela zniževati po letu 2009, se je v obdobju 2013-2015 intenzivno zniževala in že dosegla raven pred pospešitvijo rasti kreditov. Gre za precejšnje izboljšanje od začetka krize, ko je zadolženost in prezadolženost podjetniškega sektorja po večini kazalnikov dosegla vrh, kar je bilo v veliki meri posledica velike predkrizne odvisnosti podjetij od dolžniških, predvsem bančnih virov in nenadnega zelo omejenega dostopa do posojil ob izbruhu krize.

V obdobju 2013-2015 se je izraziteje izboljšala tudi sposobnost podjetij za odplačevanje dolgov, saj so kazalniki dosegli najugodnejše vrednosti v celotnem opazovanem obdobju (od leta 2006). Prezadolženost se je leta 2015 prav tako približala ravni iz leta 2006, koncentracija finančnega dolga prezadolženih podjetij pa je ostala velika. Po velikosti med prezadolženimi podjetji prevladujejo mikro, majhna in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki se soočajo tudi z večjimi težavami pri odplačevanju dolgov. Ukrepi za finančno prestrukturiranje so bili prvotno namenjeni velikim podjetjem, ukrepi za MSP pa so se zaradi razdrobljenosti terjatev večinoma oblikovali šele v zadnjih dveh letih.  Z razdolževanjem in ob omejenem dostopu do bančnih virov so se v zadnjih letih spremenili tudi podjetniški viri financiranja, ki jih je večina podjetij nadomeščala s preostalimi finančnimi obveznostmi.