Kratke analize


Kratke analize

Plačna vrzel in neenakosti spolov v Sloveniji

Evropski parlament, Svet in Komisija so 17. novembra 2017 na socialnem vrhu za pravična delovna mesta v Göteborgu razglasili Evropski steber socialnih pravic (ESSP). Steber opredeljuje dvajset načel in pravic na treh temeljnih področjih, ki obravnavajo trg dela in mreže socialne varnosti. Drugo načelo pravi: »Na vseh področjih, tudi v zvezi z udeležbo na trgu dela, pogoji za zaposlitev in poklicnim napredovanjem, je treba zagotoviti in spodbujati enako obravnavanje ter enake možnosti žensk in moških. Ženske in moški imajo pravico do enakega plačila za enako delo.« V Sektorju za socialne politike (UMAR) smo analizirali plačno vrzel med moškimi in ženskami ter pogledali na različne vidike neenakosti spolov v Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih.