Delovni zvezki


Delovni zvezki

Pavle Gmeiner in Liljana Figar: Koncept in empirični rezultati merjenja nacionalne konkurenčne sposobnosti v Sloveniji za obdobje 1995 - 1998 in napovedi do leta 2002