Nekdanje publikacije

Ker se način našega dela spreminja in dopolnjuje, se to kaže tudi pri naših publikacijah. Nekaj jih je tako dobilonovo podobo, namesto nekaterih pa so začele izhajati nove z drugim naslovom in sodobnejšim pristopom.Tako posebnim temam, ki smo jih doslej obravnavali v Pomladanskem poročilu in Jesenskem poročilu, od leta 2007 namenjamo več prostora v Ekonomskih izzivih, zato ti dve poročili ne izhajata več.

Podobno velja za Marčno poročilo, katerega namen je bil prikaz podlag za pripravo proračuna in je izšlo leta 2001. Nekdanje Poročilo o človekovem razvoju pa so leta 2006 nadomestili Socialni razgledi. Tu objavljamo tudi Strategijo razvoja Slovenije.