Kratke analize


Kratke analize

Zaostrovanje mednarodnih trgovinskih odnosov - ocene makroekonomskih učinkov

Z dvigi carin v ZDA ter povračilnimi ukrepi Kitajske in ostalih držav se letos stopnjujejo ovire v mednarodni trgovini. V zadnjih mesecih se je to že odražalo v upočasnitvi rasti obsega svetovne trgovine; opazno nižja kot lani je bila tudi tekoča rast izvoza EU in Slovenije. V povezavi z EU so ZDA zaenkrat zvišale carine na uvoz jekla in aluminija. Na kratek rok to škoduje predvsem industriji jekla in aluminija, vpliv na celotno gospodarstvo EU in Slovenije pa je po izračunih več institucij zelo majhen. Nekoliko večji, a še vedno relativno majhen negativni vpliv na BDP bi imelo večkrat omenjeno povišanje ameriških carin na uvoz avtomobilov, kar glede na naše izračune velja tudi za Slovenijo. Z nadaljnjim zaostrovanjem trgovinskih odnosov, ki bi vodilo do razširitve (višjih) carin na večino svetovnega uvoza, pa bi se svetovni BDP precej zmanjšal, in to na škodo vseh udeleženih držav. Na UMAR ocenjujemo, da bi lahko učinki dvigov carin ob zmanjšanju zaupanja v gospodarstvo presegli neposredno merljive vplive in s tem pomembno upočasnili dinamiko gospodarske rasti.