Kratke analize


Kratke analize

Zadolženost podjetniškega sektorja

Zadolženost podjetniškega sektorja, ki se je začela zniževati po letu 2009, se je v obdobju 2013–2017 močno zmanjšala in dosegla raven pred pospešitvijo rasti kreditov. Po več let trajajočem razdolževanju podjetij se je v letu 2017 ponovno začel krepiti celotni dolg. Kazalniki sposobnosti podjetij za odplačevanje dolgov in prezadolženost se še naprej izboljšujejo in dosegajo najugodnejše vrednosti v celotnem opazovanem obdobju (od leta 2006). Kljub temu pa koncentracija finančnega dolga prezadolženih podjetij ostaja velika. Mikro, majhna in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) se kljub aktivnejšem pristopu k reševanju nedonosnih terjatev še vedno soočajo z večjimi težavami pri odplačevanju dolgov. Spreminjanje podjetniških virov financiranja pa se je v zadnjih dveh letih, z manjšim obsegom razdolževanja in obuditvijo zadolževanja določenih skupin podjetij, začelo umirjati.