Kratke analize


Kratke analize

Zadolženost podjetniškega sektorja

Zadolženost podjetniškega sektorja se je v obdobju 2009–2018 zmanjšala na raven pred pospešitvijo rasti kreditov, vendar se v zadnjih dveh letih kažejo prvi znaki njene krepitve. Celotni dolg se zvišuje že zadnji dve leti, prav tako sta se v zadnjem letu rahlo zvišala tudi finančni dolg in prezadolženost, medtem ko se bančni dolg še naprej znižuje. Kljub prvim znakom krepitve zadolženosti se sposobnost podjetij za odplačevanje dolgov še vedno izboljšuje, kazalniki pa večinoma dosegajo najugodnejše vrednosti v celotnem opazovanem obdobju (od leta 2006). Ob tem koncentracija finančnega dolga prezadolženih podjetij še vedno ostaja velika. Mikro, majhna in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP) se kljub aktivnejšemu pristopu k reševanju nedonosnih terjatev še vedno soočajo z večjimi težavami pri odplačevanju dolgov. Spreminjanje podjetniških virov financiranja, ki je bilo v preteklosti predvsem posledica razdolževanja in omejenega dostopanja do bančnih virov, se je v zadnjih treh letih, ob upočasnjenem razdolževanju in ponovnem zadolževanju določenih skupin podjetij, začelo umirjati.