Prezentacije


Prezentacije

Strategija dolgožive družbe - prezentacija z uvodnega dogodka

Družba postaja dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje. Spremenjena starostna struktura zahteva spremembe in nove rešitve. Zato smo oblikovali Strategijo dolgožive družbe - dokument prinaša razvojna izhodišča, ključne poudarke nove paradigme, vizijo in cilje ter predloge možnih usmeritev. Ključne poudarke je 18. aprila 2017 predstavil Boštjan Vasle, direktor UMAR.