Kratke analize


Kratke analize

Spremembe uvoznih cen in učinki sprememb pogojev menjave

Cene nafte in surovin močno vplivajo na gibanje cen v menjavi s tujino, glede na znatno večjo zastopanost teh proizvodov v uvozu (kot izvozu), je ta vpliv v Sloveniji izrazit pri uvoznih cenah. Uvozne cene za slovensko gospodarstvo so v letu 2013 in 2014 pod vplivom gibanja cen na mednarodnih trgih surovin (in tudi nekaterih drugih uvoznih cen) upadle bolj kot izvozne. To pomeni, da so se izboljšali pogoji menjave (pogoji menjave sicer predstavljajo razmerje med izvoznimi in uvoznimi cenami; ko rast izvoznih cen presega rast uvoznih oziroma je njihov padec manjši, govorimo o izboljšanju pogojev menjave; v nasprotnem primeru govorimo o poslabšanju pogojev menjave).

Razmerja med izvoznimi in uvoznimi cenami (pogoji menjave) vplivajo na nominalno višino BDP in realne dohodke. Realni dohodki rezidentov namreč niso odvisni samo od obsega domače proizvodnje (realnega gibanja agregata bruto domačega proizvoda kot merila za gospodarsko rast), temveč tudi od relativnih gibanj izvoznih in uvoznih cen. Če rezidentni proizvajalci dosegajo v izvozu višjo dinamiko rasti cen kot v uvozu, se jim zunanji pogoji gospodarjenja izboljšujejo, kar se kaže v večjih realnih dohodkih oziroma porastu kupne moči njihovih dohodkov in dohodkov nacionalnega gospodarstva kot celote v odnosih z ostalim svetom. Obratno velja v primeru poslabšanja pogojev menjave (hitrejše rasti uvoznih od izvoznih cen). V celotnem obdobju 2008-2014 (za leto 2014 napoved) je do izboljšanja pogojev menjave prišlo v letih 2009, 2013 in 2014, v preostalih letih so se pogoji menjave poslabšali.

Celotna analiza: Spremembe uvoznih cen in učinki sprememb pogojev menjave