Kratke analize


Kratke analize

Prilagajanje izdatkov sektorja države v času krize

Slovenija je, podobno kot večina držav EU, v začetnem obdobju krize povečala izdatke sektorja država. Za razliko od večine drugih članic pa v zadnjih dveh letih, ob sicer počasnejšem okrevanju BDP, v Sloveniji ni prišlo do njihovega ponovnega zmanjševanja (glede na BDP). Prilagajanje izdatkov v zadnjih letih precej odstopa od večine držav EU predvsem pri izdatkih za socialna nadomestila, delovanje sektorja država (sredstva za zaposlene in vmesna potrošnja) in kapitalske transferje. Počasnejša konsolidacija javnih financ v Sloveniji glede na večino držav EU je zato povezana s poznimi in relativno blagimi ukrepi za racionalizacijo delovanja sektorja država (nekatere članice so namreč izdatke za delovanje sektorja država zajezile ali celo znižale že v letu 2009, v večini držav pa so se ukrepi na tem področju sprejemali v obdobju 2010–2011), odsotnostjo sprememb v sistemih socialne zaščite v obdobju 2008−2011 (zlasti pokojninske reforme), dokapitalizacijo NLB in nekaterimi drugimi kapitalskimi transferji v podjetja v pretežno državni lasti.

Celotno besedilo