Kratke analize


Kratke analize

Pregled indikatorjev makroekonomske stabilnosti in konkurenčnosti – Slovenija in primerjava z EU

Na ravni EU v zadnjih mesecih poteka intenzivna razprava glede mehanizmov, s katerimi bi v prihodnje dovolj zgodaj zaznali in preprečevali dlje časa trajajoča makroekonomska neravnotežja ter dolgotrajnejše poslabšanje konkurenčnosti držav članic.

V tem kontekstu smo na UMAR pripravili krajši mednarodni pregled indikatorjev makroekonomske stabilnosti in konkurenčnosti. Vključili smo relevanten nabor kazalnikov, ki so bili v dosedanji razpravi na ravni EU predlagani za spremljanje makroekonomskih neravnotežij ter nekatere v mednarodnem merilu najpogosteje uporabljane kazalnike konkurenčnega položaja oziroma dolgoročnih dejavnikov konkurenčnosti držav.

Pregled indikatorjev makroekonomske stabilnosti in konkurenčnosti