Kratke analize


Kratke analize

Pregled gibanja cen dereguliranih naftnih derivatov

Zaradi visoke tržne koncentracije v trgovini z motornimi gorivi so bile cene naftnih derivatov v Sloveniji celotno poosamosvojitveno obdobje regulirane. V letu 2016 se je Vlada RS odločila za postopno liberalizacijo cen naftnih derivatov. Z aprilom 2016 je najprej sprostila ceni ekstra lahkega kurilnega olja ter 98 in več oktanskega bencina. Ceni obeh naftnih derivatov, vključenih v pregled, sta se po njuni sprostitvi aprila 2016 gibali različno: cena NMB 98 je celotno obdobje presegala maloprodajno modelsko ceno, ki bi veljala v primeru nadaljnje regulacije, cena KOEL pa je sprva za maloprodajno modelsko ceno zaostajala, v jesenskih mesecih pa se ji je močno približala.

Čeprav pri nobenem od naftnih derivatov, vključenih v pregled, ni prišlo do pomembnejšega odstopanja od maloprodajne modelske cene, pa primerjava podatkov, ki so nam bili na voljo, ne omogoča poglobljenih zaključkov, ki bi lahko bili ena izmed podlag za odločanje o popolni sprostitvi še reguliranih cen naftnih derivatov. Obdobje analize je namreč prekratko, poleg tega je na gibanje maloprodajnih cen v tem obdobju lahko pomembno vplivala tudi negotovost glede nadaljnje deregulacije cen ostalih naftnih derivatov in posledično previdno obnašanje ponudnikov pri določanju cen. Prav tako je lahko na gibanje maloprodajnih cen vplivala tudi slabša obveščenost potrošnikov gledecen posameznih ponudnikov, saj informacijski portal namenjen potrošnikom še ni vzpostavljen. Vključeni podatki različnih trgovcev tudi niso povsem primerljivi, saj MZI ugotavlja, da med poročanimi cenami različnih trgovcev prihaja do metodoloških razlik (nekateri v poročani ceni upoštevajo popuste, drugi ne), kar dodatno zmanjšuje zanesljivost zaključkov.

Celotna analiza: Pregled gibanja cen dereguliranih naftnih derivatov