Kratke analize


Kratke analize

Po indeksu človekovega razvoja se Slovenija uvršča na visoko mesto

Slovenija glede na indeks človekovega razvoja (HDI) na lestvici 177 držav ostaja na 27. mestu. Novo Poročilo o človekovem razvoju 2007/2008, ki so ga predstavili v okviru Razvojnega programa Združenih narodov, kaže, da se je HDI v Sloveniji po zadnjih preračunih zvišal z 0,910 na 0,917.

Pregled posameznih področij indeksa pokaže, da sta se po zadnjih podatkih povečala indeks pričakovanega trajanja življenja in indeks bruto domačega proizvoda po kupni moči na prebivalca, medtem ko se je indeks izobrazbe znižal, kar je posledica rahlega znižanja bruto vpisnega količnika. Podatki poročila tudi kažejo, da se je povišala vrednost po spolu prirejenega indeksa
človekovega razvoja (GDI), in sicer na 0,914 (leta 2006 je znašal 0,908). Med 156 v preračun GDI vključenih držav jih ima 23 boljše razmerje med HDI in GDI kot Slovenija.

Vrednost slovenskega HDI je enaka povprečju EU 25. Podatki za celotno Evropsko unijo pa kažejo, da se je povprečna vrednost HDI s širitvijo znižala. Povprečna vrednost HDI starih članic EU 15 je 0,944, držav EU 25 0,917, držav EU 27 pa 0,910. Najvišje v EU 27 je Irska (0,959), sledijo Švedska (0,956), Nizozemska (0,953) ter Francija in Finska (obe 0,952). Najnižje vrednosti imajo Bolgarija (0,824), Romunija (0,813), Latvija (0,855) in Estonija (0.860). Čeprav se med novimi članicami Slovenija uvršča najvišje, preseže eno samo »staro EU članico«, in sicer Portugalsko (0,897). V svetovnem merilu je na prvem mestu Islandija (0,968), sledijo Norveško (0,968), Avstralija (0,962) in Kanada (0,961). Najnižje vrednosti HDI imajo še vedno afriške države.

Iz poročila Združenih narodov izhaja, da se je po zadnjih izračunih HDI zvišalo število držav z visoko stopnjo človekovega razvoja, zmanjšalo pa število držav z nizko stopnjo človekovega razvoja. V skupini držav, ki se po kriterijih HDI uvrščajo v skupino z visoko stopnjo človekovega razvoja, je 70 od skupno 177 v preračun vključenih držav, po preračunu iz leta 2006 pa jih je bilo 63. Na drugi strani je v skupini držav, ki se uvrščajo v skupino z nizko stopnjo človekovega razvoja, po zadnjem preračunu 22, v letu 2006 pa jih je bilo 31.