Kratke analize


Kratke analize

Negotovost izračunov proizvodne vrzeli

Proizvodna vrzel je pogosto uporabljan makroekonomski kazalnik stanja gospodarskega cikla, njena ocena pa je pomembna pri vodenju ekonomskih politik. Proizvodna vrzel izraža odstotno razliko med dejanskim realnim BDP in njegovo potencialno ravnjo. Potencialni BDP ni neposredno izmerljiv in je izračun podvržen precejšnjim negotovostim. To je lahko posledica več dejavnikov, med katerimi so: spremembe metodologije izračuna potencialnega BDP, revizije rasti BDP v preteklih letih, spremembe v napovedi rasti BDP v prihodnjih letih ter spremembe v dolžini vključenih časovnih serij. Zaradi teh dejavnikov lahko kasnejša ocenjevanja za isto leto pripeljejo do opaznih sprememb v oceni proizvodne vrzeli. Trenutne ocene proizvodne vrzeli lahko torej v določenih primerih kažejo pomanjkljivo ali zavajajočo sliko o stanju gospodarskega cikla in jih je smiselno upoštevati v kontekstu širše gospodarske slike na osnovi različnih kazalnikov.