Kratke analize


Kratke analize

Indeks razvojne ogroženosti 2019

Indeks razvojne ogroženosti (IRO) je kazalnik, ki ga skladno z določili Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja uporabljamo za spremljanje regionalnega razvoja. Kaže razvojno ogroženost oziroma razvitost razvojnih (statističnih) regij in sodi med sestavljene kazalnike. V kratki analizi smo naredili nov izračun na osnovi podatkov, razpoložljivih do 31. 3. 2019 (to so podatki od leta 2009 do 2018, odvisno od kazalnika). Ugotovili smo, da so se razlike med regijami glede na ta kazalnik nekoliko povečale, vendar so, glede na koeficient variacije, še vedno relativno majhne.