Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Kratkoročni kazalniki gospodarske aktivnosti v evrskem območju kažejo nadaljevanje sicer skromne rasti BDP v tretjem četrtletju, kazalniki razpoloženja ostajajo ugodni. V Sloveniji so se v tem obdobju gospodarski kazalniki z izjemo gradbeništva nadalje nekoliko izboljšali. Na trgu dela se število delovno aktivnih še naprej povečuje in se je letos najbolj povečalo v nekaterih panogah predelovalnih dejavnosti, gostinstvu, prometu in trgovini. Rast bruto plače na zaposlenega pa zaradi strukture zaposlovanja zaostaja za lansko. Na finančnih trgih se je obseg kreditov gospodinjstev začel ponovno povečevati, obseg kreditov podjetjem in drugim nebančnim sektorjem pa se še naprej zmanjšuje.

Celotna publikacija Ekonomsko ogledalo - oktober 2015

Statistična priloga