Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo, november 2003

Vsebina

AktualnoVlada in Banka Slovenije pripravili Program vstopa v ERM2 in prevzem evra
Ekonomski odnosi s tujinoSeptembra presežek na tekočem računu zaradi hitrejše rasti izvoza
KonkurenčnostIzboljšanje cenovne in stroškovne konkurenčnosti v tretjem četrtletju
Cenovna gibanjaZ izjemo cen komunalnih storitev rast reguliranih cen zaostaja za rastjo prostih cen
Denarna gibanjaBS novembra ponovno znižala svoje ključne obrestne mere
Denarni trg - varčevanje prebivalstvaPo nizkih stopnjah rasti v preteklih mesecih so se dolgoročne tolarske vloge septembra realno okrepile za 8.6%
Denarni trg - krediti Odprava omejitev deviznega zadolževanja utegne tovrstno obliko financiranja še okrepiti
Trg delaRelativno visok porast zaposlenosti v septembru
PlačeHitrejša rast bruto plače v zasebnem sektorju zaradi dolžine delovnega meseca
Javnofinančni prihodkiUgodna realna rast javnofinančnih prihodkov tudi v obdobju desetih mesecev
Predelovalne dejavnostiProizvodna aktivnost v vzponu, podjetniška pričakovanja še naprej negotova
GradbeništvoOkrepitev gradbene aktivnosti tudi v segmentu samostojnih podjetnikov
Promet in zvezeZ osebnimi avtomobili in tovornjaki v letu 2002 opravljenega več prometnega dela
Izbrane teme
Zadruge Uspešnejše poslovanje zadrug v letu 2002
Javni zavodi - rezultati poslovanjaPresežki prihodkov in presežki odhodkov največji na področju zdravstva
Javni zavodi - financiranjeSkoraj tretjino skupnih prihodkov javni zavodi pridobijo iz zasebnih virov
Lokacijska privlačnost Slovenije po IMDZa uveljavljanje koncepta na znanju temelječe družbe bo treba povečati lokacijsko privlačnost Slovenije na področju inovativne in RR dejavnosti
Kazalci socialne povezanosti - dohodek in revščinaStopnja tveganja revščine se zmanjšuje, neenakost porazdelitve dohodka ostaja na isti ravni
Podatkovna priloga, Slikovna priloga, Mednarodne primerjave, Pomembnejši kazalci