Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Na prehodu v zadnje četrtletje lani so se vrednosti gospodarskih kazalnikov v Sloveniji večinoma ohranile na doseženih ravneh. Glavni dejavnik rasti ostaja izvoz, nadaljuje se tudi okrevanje potrošnje v segmentu trajnih dobrin, ki se je v času krize najbolj zmanjšala. Na trgu dela, kjer se sicer nadaljuje postopno okrevanje, gibanje povprečne bruto plače zaznamuje zaustavitev rasti plač v zasebnem sektorju.

Celotna publikacija Ekonomsko ogledalo - december 2015

Statistična priloga