Ekonomsko ogledalo


Ekonomsko ogledalo

Ekonomsko ogledalo, avgust-september 2003

Vsebina

Aktualno - jesenska napovedNapoved gospodarske rasti znižana predvsem zaradi slabših razmer v mednarodnem okolju, kot smo pričakovali spomladi
Aktualno - tekoča gospodarska gibanjaV drugem četrtletju je 2.1-odstotna rast bruto domačega proizvoda nižja od predvidene zaradi skromne rasti izvoza
Mednarodno okoljeV državah evro območja letos le približno 0.5-odstotna gospodarska rast
Ekonomski odnosi s tujinoBlagovni izvoz v Nemčijo se je v prvih sedmih mesecih letos glede na isto obdobje lani nominalno znižal za 4.2%
Menjava storitevTransportne storitve beležijo najhitrejšo rast v izvozu in uvozu storitev
KonkurenčnostPoslabšanje cenovne in stroškovne konkurenčnosti v drugem četrtletju, še posebej izven valutnega območja evra
Cenovna gibanjaSpremembe cen v poletnih mesecih pod močnim vplivom sezonskih dejavnikov
Denarna gibanjaDo zaključka redakcije podatkov BS ni bilo na razpolago, zato tokrat prispevka ne objavljamo
Denarni trg - varčevanje prebivalstvaVzajemni skladi so avgusta na mesečni ravni v povprečju beležili 4.9-odstoten donos
Denarni trg - kreditiRealni obseg tolarskih kreditov avgusta upadel za 0.1%
Trg delaStopnja anketne brezposelnosti v drugem četrtletju precej večja kot pred letom
PlačePorast bruto plače na zaposlenega v juliju še vedno v okviru predvidene rasti
Javnofinančni prihodkiKljub skromni rasti v juliju in zmanjšanju v avgustu v osmih mesecih še vedno realna rast javnofinančnih prihodkov
Predelovalne dejavnostiPo dvomesečnem upadanju ponovno blaga trendna rast obsega proizvodnje
GradbeništvoNajvišja medletna rast dodane vrednosti v gradbeništvu v zadnjih treh letih
Notranja trgovinaKrepitev rasti dodane vrednosti v trgovini se je nadaljevala tudi v drugem četrtletju
Promet in zvezeTudi v drugem četrtletju najbolj upadla cestni potniški in blagovni promet
Izbrane teme
BDP na prebivalca po regijahOsrednjeslovenska regija v letu 2001 za 1% presega povprečje EU-15
Gospodarske družbe - izvozniki Poslovanje izvoznikov v letu 2002 je bilo uspešnejše kot ostalih družb
Podjetja s tujim kapitalomSpremembe, ki so jih v podjetja prinesli tuji investitorji, so bile pretežno pozitivne
Podatkovna priloga, Pomembnejši kazalci, Slikovna priloga, Mednarodne primerjave