Novice


Novice

Bolj umirjena rast gospodarske aktivnosti v drugem četrtletju

V drugem četrtletju se je nadaljevalo umirjanje medletne rasti gospodarske aktivnosti. Po podatkih SURS je to predvsem posledica skromne rasti trošenja gospodinjstev. Rezultati izvozno usmerjenega dela gospodarstva pa so se po umiritvi v prvem četrtletju ponovno izboljšali, nadaljuje se tudi krepitev investicijske aktivnosti. Rast BDP je tudi tokrat presegla povprečno rast v EU. Na UMAR kot običajno začenjamo s pripravo jesenske napovedi, ki bo objavljena sredi septembra.

Medletna rast BDP je bila v drugem četrtletju nekoliko nižja (3,8 %) kot v prejšnjem četrtletju. Četrtletna rast je bila sicer nekoliko višja (0,8 %) in je že 10. četrtletje zapored presegala povprečno  rast v EU.

Graf: Četrtletna rast BDP v Sloveniji in EU

»K umiritvi rasti gospodarske aktivnosti je pomembno prispevala nizka rast zasebne potrošnje, in to kljub ugodnim gibanjem na trgu dela in še vedno dobrem razpoloženju potrošnikov,« ugotavljamo na UMAR. Visoka rast zaposlenosti (3,0 %, medletno) se je namreč nadaljevala tudi v drugem četrtletju, na kar je v razmerah zmanjševanja števila delovno sposobnih in vse večjega pomanjkanja delovne sile ugodno vplival tudi večji priliv tujih delavcev. Njihov prispevek k povečanju delovno aktivnih je bil tudi v drugem četrtletju približno 40-odstoten. Tudi rast povprečne bruto plače (3,6 %, medletno) je bila višja kot v povprečju lanskega leta (2,7 %).

Nadaljevala se je visoka rast investicij v gradnjo ter opremo in stroje. Na to v razmerah rastočega povpraševanja in še vedno dobrega gospodarskega razpoloženja spodbudno vplivajo visoka izkoriščenost kapacitet, boljše finančno stanje podjetij in ugodni pogoji financiranja.

Rezultati izvozno usmerjenega dela gospodarstva pa so se po umiritvi v prvem četrtletju ponovno izboljšali. »Povečanje izvoza na uradu pripisujemo predvsem izboljšanju izvozne konkurenčnosti naših podjetij v preteklih letih in še vedno ugodnim razmeram v mednarodnem okolju, kjer pa se rasti sicer postopoma umirjajo,« je poudaril Boštjan Vasle, vršilec dolžnosti direktorja. Rast izvoza je ugodno vplivala tudi na povečanje dodane vrednosti v predelovalnih in izvozno naravnanih storitvenih dejavnostih.

Gospodarska aktivnost v prvi polovici leta se je umirila nekoliko bolj od pričakovanj, kar nakazuje na nekoliko nižjo gospodarsko rast kot lani. Jesensko napoved gospodarskih gibanj bomo kot običajno objavili sredi septembra.