IB revija


IB revija

IB revija 3-4/2014

Vsebina 3-4 številke XLVIII letnika, leta 2014

Milena Bevc, Marko Ogorevc
JEL: J220
Zaposlitvena emigracija nekdanjih erasmusovih študentov iz Slovenije

Mitja Perko, Ana Tršelič Selan, Alenka Kajzer
JEL: J400, E320
Prilagajanje trga dela v Sloveniji v obdobju 2008 - 2013 

Sonja Primožič
JEL: E020
Vloga napovedi gospodarskih gibanj v strokovnem in poslovnem okolju

Metka Stare, Maja Bučar, Boštjan Udovič
JEL: 0310, 0330, H250
Soustvarjanje znanja med javnimi raziskovalnimi organizacijami in gospodarstvom za povečanje konkurenčnosti