IB revija


IB revija

IB revija 2/2014

Vsebina 2 številke XLVIII letnika, leta 2014

Milena Bevc
JEL: J220
Meddržavne selitve prebivalcev Slovenije in njihov vpliv na demografska gibanja v državi

Tanja Čelebič
JEL: I210, I230, I250, I280, I290
Mednarodna mobilnost študentov v terciarnem izobraževanju v Sloveniji

Marjan Ravbar
JEL: H760
Razvojni potenciali slovenskih občin

Boštjan Udovič, Slavica Penev, Mihajlo Djukić, Marjan Svetličič
JEL: F230, M200, H400
Ko gospodarska diplomacija spregovori o sebi: empirična primerjava med Slovenijo in Srbijo