IB revija


IB revija

IB revija 2/2010

Vsebina 2 številke XLIV letnika, leta 2010

Marjan Svetličič
JEL: F21, F23, O24, O52
Razvoj evropskih regij in trajne tuje neposredne investicije

Matija Rojec, Marko Simoneti
JEL: F210, G300
Portfeljske tuje investicije v financiranju slovenskih podjetij

Timotej Jagrič
JEL: C530, E370
Ovrednotenje makroekonomskih napovedi za Slovenijo v obdobju 1997-2009

Drago Papler, Štefan Bojnec
JEL: Q27, Q42, O13, C83, H23, M37
Ozaveščanje in promocija trajnostnega razvoja energetike in uporabe obnovljivih virov energije

Janja Žitnik Serafin
JEL: Y800
Položaj “novih” manjšin in priseljencev v Sloveniji