IB revija


IB revija

IB revija 2/2009

Vsebina 2 številke XLIII letnika, leta 2009

Marjan Ravbar
JEL: O200
Ustvarjalnost in naložbe – razvojni dejavniki v regionalnem razvoju
Slovenije

Milena Bevc
JEL: I200, I230, J400, J620
Potencialna zaposlitvena mobilnost raziskovalcev v Sloveniji in
alternativne zaposlitve

Franci Klužer
JEL: J000
Mladi in trg del

Janez Šušteršič, Snežana Šušteršič
JEL: D700, D720
Trgi kot orodje za napovedovanje: primer
slovenske volilne borze

Tomaž Lešnik
JEL: H210, E620
Učinkovitost davčne izvršbe v Sloveniji – pregled v obdobju
od 2000 – 2007