Delovni zvezki


Delovni zvezki

J. Povšnar, R. Kmet Zupančič, M. Koprivnikar Šušteršič, M. Kovač, J. Kušar, T. Nenadič, A. Vidrih: Analiza poslovanja slovenskih gospodarskih družb po dejavnostih v letu 2015