Delovni zvezki


Delovni zvezki

J. Povšnar, M. Koprivnikar Šušteršič, M. Kovač, J. Kušar, T. Nenadič, A. Vidrih: Analiza poslovanja slovenskih gospodarskih družb po dejavnostih v letu 2016

Avtorji  v  delovnem  zvezku  analizirajo  poslovanje  gospodarskih  družb  po  posameznih dejavnostih.  Poudarek  je  na  zadnjem  letu,  to  je  letu  2016,  medčasovne  primerjave  pa  so  mogoče  v obdobju  2008–2016.  Avtorje  zanimajo  predvsem  glavne  značilnosti  poslovanja  in  premoženjsko-finančnega  položaja  družb  s  poudarkom  na  dejavnikih,  ki  vplivajo  na  ustvarjeno  dodano  vrednost  in
konkurenčnost posameznih dejavnosti, ter pomembnejši strukturni premiki.

Celotna publikacija

Statistična priloga