Prezentacije


Prezentacije

Strategija dolgožive družbe – ključni poudarki

Družba postaja dolgoživa: pričakovano trajanje življenja se podaljšuje. Spremenjena starostna struktura zahteva spremembe in nove rešitve. Zato smo oblikovali Strategijo dolgožive družbe - dokument prinaša razvojna izhodišča, ključne poudarke nove paradigme, vizijo in cilje ter predloge možnih usmeritev. V ta namen smo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj in Kabinet predsednika Vlade RS organizirali javno razpravo o osnutku Strategije dolgožive družbe, ki je bila v četrtek, 18. maja 2017, v Klubu Cankarjevega doma v Ljubljani. Boštjan Vasle je nastopil s ključnimi poudarki strategije.