Novice


Novice

Spodbudna makroekonomska gibanja se v začetku letošnjega leta nadaljujejo tako v Sloveniji kot v svetu, čeprav naj bi letos zabeležili nekoliko nižje stopnje gospodarske rasti kot lani.

Napovedi gospodarske rasti v svetu, objavljene po pripravi Pomladanske napovedi UMAR, potrjujejo pričakovanja o nadaljevanju visokih, čeprav nekoliko nižjih stopenj gospodarskih rasti kot lani. Prvi podatki kažejo, da se tudi v Sloveniji v začetku letošnjega leta nadaljujejo spodbudna gibanja. Tako rast plač kot rast cen tudi v začetku leta ostajata stabilni.

Danes so na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj predstavili novo številko Ekonomskega ogledala, v katerem so predstavili aktualne makroekonomske kazalce in komentirali zadnje napovedi gospodarske rasti v mednarodnem okolju. Predstavili so tudi ugotovitve analize mobilnosti v visokem šolstvu.

UMAR v aktualni številki Ekonomskega ogledala ugotavlja, da se spodbudna makroekonomska gibanja v začetku letošnjega leta nadaljujejo tako v Sloveniji kot v svetu, čeprav naj bi letos zabeležili nekoliko nižje stopnje gospodarske rasti kot lani. Obseg industrijske proizvodnje predelovalnih dejavnosti v Sloveniji še naprej hitro raste in je bil v prvih dveh mesecih letos glede na primerljivo obdobje lani višji za 10,6 %, visoka pa ostajajo tudi pričakovanja podjetij glede izvoznih naročil, ustreznosti zalog in pričakovane proizvodnje.

Kazalci na trgu dela sledijo konjunkturnim gibanjem, saj februarski podatki na medletni ravni kažejo na povečanje števila formalno delovno aktivnih za 1,0 %. Še naprej se zmanjšuje tudi število registriranih brezposelnih; marca jih je bilo 74.216, kar je še za 4,4 % manj kot mesec pred tem.

Mag. Boštjan Vasle , vodja sektorja za makroekonomske analize in ekonomsko politiko na UMAR, je izpostavil tudi nekatere ugotovitve analize mobilnosti v visokem šolstvu in dejal, da

» podatki kažejo na nizko mednarodno mobilnost na področju terciarnega izobraževanja, ki je eden od pomembnejših dejavnikov kakovosti človeških virov. « Pri tem opozarja, da je delež slovenskih študentov, ki študirajo v drugi evropski državi, leta 2004 dosegel 2,1 %, kar je sicer na ravni povprečja EU 25, vendar približno štirikrat manj kot v državah z najbolj mobilno populacijo študentov. Na drugi strani je delež tujih študentov pri nas med najnižjimi v EU 25.

Na Uradu za makroekonomske analize in razvoj ocenjujejo, da rast plač tudi v začetku letošnjega leta ostaja umirjena. Rast bruto plače na zaposlenega je bila v prvih dveh mesecih podobna kot v istem lanskem obdobju in je na medletni ravni znašala 5,6 % nominalno oziroma 3,1 % realno.

Stabilna ostaja tudi rast cen, saj se povprečna inflacija že od začetka leta giblje na ravni 2,5 %, n ihanja cen v zadnjih mesecih pa so predvsem posledica sezonskih dejavnikov. Pri tem je mag. Vasle poudaril, da » se je osnovna inflacija v zadnjih mesecih znižala na raven med 1,5 % in 1,7 %, kar kaže na to, da so ključne ekonomske politike tudi po prevzemu evra naravnane k zagotavljanju stabilnosti cen.«

Back