Novice


Novice

Spletna konferenca Ekonomska in družbena preobrazba Slovenije v času četrte industrijske revolucije (11. november 2020)

Slovenija je v zadnjih 15 letih na področju gospodarskega razvoja glede na primerljive države napredovala počasneje, zato je nujen strateški premislek o potrebnih spremembah tako zaradi dolgoročnih mega-trendov kot tudi epidemije covid-19 in »nove normalnosti«.

Nacionalni dialog o produktivnosti
Sreda, 11. november 2020, med 9. in 12. uro

Konferenca bo potekala preko spletne platforme Congress Rental Network; po obvezni spletni prijavi bodo udeleženci prejeli povezavo za spremljanje.

Kateri so glavni izzivi in kako lahko Slovenija v tem spreminjajočem se svetu, polnem negotovosti, postane uspešnejša? Kateri so ključni dejavniki prenizke konkurenčnosti in produktivnosti, ki jih je treba nasloviti za dosego dolgoročno zdrave rasti blaginje prebivalstva? Kakšne priložnosti in tveganja prinaša prehod v četrto industrijsko revolucijo za spodbuditev rasti produktivnosti?  Kaj morajo za uspešno preobrazbo storiti podjetja in kaj država?

Na ta in druga vprašanja bodo poskušali odgovoriti domači in tuji strokovnjaki na konferenci Ekonomska in družbena preobrazba Slovenija v času četrte industrijske revolucije, ki jo organizirata Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji.

Izzivom ekonomske in družbene preobrazbe v Sloveniji se bomo posvetili v treh sklopih:

-    Nacionalno poročilo o produktivnosti 2020, v katerem UMAR v svoji vlogi nacionalnega odbora za produktivnost vsako leto pripravi pregled  stanja in identifikacijo  ključnih dejavnikov za hitrejšo rast produktivnosti,

-    konkurenčnost in produktivnost Slovenije v spreminjajočem se svetu, v katerem bodo poglede in stališča predstavili predstavniki institucij - Evropske komisije in Vlade Republike Slovenije, socialni partnerji in akademska sfera, 

-    pospešitev digitalizacije in razvojnih perspektiv Slovenije v novi normalnosti z okroglo mizo, na kateri bodo o omenjenem razpravljali strokovnjaki iz raziskovalne sfere in gospodarstva. 

Program koference (.pdf)

Konferenco bo moderirala Maja Derčar, novinarka informativnega programa Radia Slovenije. 
Zagotovljeno bo simultano tolmačenje (slovenščina, angleščina).

Konferenca bo zaradi trenutnih epidemioloških razmer ter ukrepov za zajezitev širjenja epidemije covid-19 v celoti potekala preko spleta, in sicer preko platforme Congress Rental Network, ki omogoča enostavno preklapljanje med angleščino in slovenščino ter možnost aktivnega sodelovanja. Zaradi omejenega števila slušateljev (180) vas vabimo, da se čimprej prijavite prek spletnega obrazca.  

Konferenco bo moč spremljati tudi preko FB profila Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Za vse dodatne informacije in pojasnila smo vam na voljo na elektronskem naslovu gp.umar(at)gov.si, na pomoč pa vam bo z informacijami priskočil tudi Matic Slapšak (matic.slapsak(at)gov.si, 040 512 707). 

Vabljeni, da se nam pridružite, prisluhnete mnenjem strokovnjakov in tudi vi postanete del nacionalnega dialoga o produktivnosti. 

____

Publikacija Poročilo o produktivnosti 2020

Predstavitev Poročilo o produktivnosti 2020
dr. Peter Wostner, UMAR

Predstavitev Priprave na koriščenje sredstev VFO 2021-2027 in instrumenta NG EU
Monika Kirbiš Rojs, SVRK

Predstavitev Ali so naša proizvodna podjetja pripravljena na Industrijo 4.0?
Iztok Palčič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo

Posnetek konference
 

Back