Novice


Novice

Pregled ukrepov držav in EU za boj proti posledicam COVID-19

Evropa se že od konca januarja spopada z virusom COVID-19 in zavoljo hitre širitve je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v začetku marca razglasila pandemijo. Države EU so kmalu zatem sprejele številne nujno potrebne ukrepe za zajezitev širjenja virusa ter posledično za zaščito zdravja, s tem pa so močno omejile tako javno življenje kot gospodarske aktivnosti.

Na UMAR redno spremljamo ukrepe v štirih pomembnih trgovinskih partnericah znotraj EU (Italija, Nemčija, Avstrija, Francija) in v Španiji, s katerimi želijo omiliti negativne posledice za gospodarstvo in prebivalstvo. Globina padca BDP in dinamika okrevanja po zaključku kriznih razmer bosta odvisna od razsežnosti in časa širjenja koronavirusa ter časa uvedbe, obsega in vsebine ukrepov ekonomskih in socialnih politik.

V nadaljevanju navajamo in razlagamo ukrepe, ki so bili povzeti iz različnih virov (nacionalne objave, OECD, EK, ECB itd.) ter prispevkov ekonomskih in političnih svetovalcev pri DKP Berlin, Dunaj, Pariz in Rim.