Novice


Novice

Pomladanska napoved 2020: Gospodarska rast bo letos občutno nižja od jesenskih predvidevanj; napoved je ključno odvisna od hitrosti zajezitve širjenja koronavirusa in ukrepov vlad

Pomladansko napoved smo pripravili v času precejšnjih negotovosti glede nadaljnjega širjenja ter trajanja koronavirusa v sosednjih državah in v Sloveniji. V primeru postopne omejitve širjenja virusa in stabilizacije razmer v drugi polovici letošnjega leta bi se gospodarska rast letos upočasnila na okoli odstotek in pol, v prihodnjih dveh letih pa bi bila ponovno nekoliko višja. Na letošnjo upočasnitev gospodarske rasti, ki sledi lanski opaznejši umiritvi v zadnjem četrtletju, vpliva zlasti nižja rast tujega povpraševanja, na katero vedno bolj vpliva velika negotovost, povezana s posledicami širitve koronavirusa. Upočasnjuje se tudi rast domače potrošnje. Rast potrošnje gospodinjstev bo tako nižja kot lani, a naj bi ostala razmeroma robustna. Investicije najverjetneje ne bodo presegle lanske ravni. V letih 2021 in 2022 bi bila gospodarska rast lahko ponovno nekoliko višja kot letos, kar pa ključno temelji na predpostavki stabilizacije razmer v drugi polovici letošnjega leta. Dlje trajajoča epidemija koronavirusa in spremljajoči ukrepi bi pomembno spremenili celotni okvir napovedi, zato bi bila gospodarska rast lahko tudi precej nižja od sedaj predvidene. Razmere v gospodarstvu pri nas in v svetu se hitro spreminjajo, spremljamo jih in po potrebi bomo pripravili posodobljeno napoved.

Prispevki kategorij izdatkov k rasti BDP

 

Čas priprave Pomladanske napovedi je sovpadal s širitvijo koronavirusa v številnih državah, ki je (bila) posebej hitra v Italiji, in potrditvijo prvih primerov okužb v Sloveniji. Ekonomske posledice virusa je zaradi negotovosti glede nadaljnje širitve in odzivov različnih strani zaenkrat zelo težko predvideti. Razmere se dnevno spreminjajo. V osrednjem scenariju napovedi zaradi številnih neznank izhajamo iz predpostavke, da bo širitev koronavirusa na Kitajskem in v evropskih državah v prvi polovici letošnjega leta dosegla vrh, v drugi polovici leta pa bo prišlo do postopne stabilizacije.

Ekonomske posledice virusa je zaradi negotovosti glede nadaljnje širitve in odzivov različnih strani zaenkrat zelo težko predvideti

V primeru postopne omejitve in zajezitve širjenja koronavirusa v drugi polovici leta se bo gospodarska rast letos upočasnila na 1,5 %. »Na upočasnitev rasti realnega BDP tretje leto zapored vpliva več dejavnikov. Že lani je v zadnjem četrtletju prišlo do opaznejše umiritve izvoza in zlasti investicijske aktivnosti, kot smo predvidevali, kar bi že brez izbruha koronavirusa vplivalo na našo napoved. Predvsem pa je opazno nižja napoved letošnje rasti BDP, kot smo predvideli jeseni, posledica nižje rasti tujega povpraševanja, na katero vedno bolj vpliva velika negotovost, povezana s posledicami širitve koronavirusa,« je ob predstavitvi pomladanske napovedi gospodarske rasti poudarila Maja Bednaš, direktorica UMAR. Ob predpostavljeni omejitvi in zajezitvi širjenja virusa doma in v svetu se bosta rasti izvoza in uvoza letos približno prepolovili. Nižja kot lani in od jeseni predvidene bo tudi rast domače potrošnje. Gospodinjstva bodo predvidoma tudi letos povečala potrošnjo, vendar bo njena rast zaradi nižje rasti zaposlenosti in plač ter večje negotovosti nižja kot lani. »Investicije pa najverjetneje ne bodo presegle lanske ravni,« je še dodala Maja Bednaš.

V letih 2021 in 2022 bi bila gospodarska rast v osnovnem scenariju ponovno višja kot letos, kar pa je ključno odvisno od stabilizacije razmer v Sloveniji in drugih državah EU v drugi polovici letošnjega leta. V tem primeru bi ob ponovno višji predvideni rasti tujega povpraševanja prišlo pri rasti izvoza in uvoza do rahlega odboja, investicije pa se bodo ob zmanjšanju negotovosti spet povečevale. K rasti BDP bosta še naprej prispevali zasebna in državna potrošnja. Potrošnja gospodinjstev sicer predvidoma vse manj, saj se bo rast zaposlenosti, predvsem zaradi vpliva demografskih dejavnikov in s tem razpoložljivega dohodka gospodinjstev, upočasnila. Presežek na tekočem računu bo ostal visok (malo nad 6 %).

»Razmere v gospodarstvu pri nas in v svetu se hitro spreminjajo, spremljamo jih in po potrebi bomo pripravili posodobljeno napoved. Ob dlje trajajoči epidemiji koronavirusa v Sloveniji in drugih državah EU ter odsotnosti stabilizacije razmer v drugi polovici letošnjega leta, bo namreč gospodarska rast letos in tudi v letu 2021 nižja od napovedi,« je na koncu opozorila Maja Bednaš. K temu pa bi še dodatno lahko prispevala tudi uresničitev katerega od naslednjih tveganj: (i) morebitni novi protekcionistični ukrepi ZDA, ki bi lahko bili usmerjeni (tudi) v zvišanje carin na uvoz avtomobilov in avtomobilskih delov v ZDA, (ii) povečanje uvoza Kitajske iz ZDA na račun zmanjšanja uvoza iz drugih partneric, (iii) opazno povečanje gospodarskih ovir med EU in Združenim kraljestvom z letom 2021, ko poteče prehodno obdobje z nespremenjenimi pogoji gospodarskega sodelovanja, ter (iv) podnebne razmere in z njimi povezani okoljski ukrepi, ki bi na krajši rok lahko ovirali rast v posameznih dejavnostih. Ena od teh je avtomobilska industrija, za katero smo pripravili posebno analizo glede zadnjih gibanj in njenega preteklega vpliva na slovensko gospodarstvo.

______

Po objavi pomladanske napovedi 2020 smo publikacijo razširili z nekaj dodatnimi vsebinami. Končno različico najdete tukaj.

 

Back