Novice


Novice

Ob visoki gospodarski rasti v evroobmočju se ugodna konjunkturna gibanja nadaljujejo tudi v Sloveniji

Visoka gospodarska rast v evroobmočju se bo letos in prihodnje leto nadaljevala. Trenutna makroekonomska slika v najpomembnejših trgovinskih partnericah je celo nekoliko boljša od pričakovane, ki smo jo napovedali v Pomladanski napovedi. Tudi v Sloveniji beležimo nadaljevanje ugodnih konjunkturnih gibanj, visoko stopnjo rasti pa smo beležili v domačih predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu. Tudi relativno visoka majska inflacija ni ogrozila dolgoročne stabilnosti cen.

Na Uradu za makroekonomske analize in razvoj so na današnji novinarski konferenci ob izidu majske številke Ekonomskega ogledala poudarili, da se je vrednost proizvodnje v domačih predelovalnih dejavnostih marca povišala za 1,9 %, gradbena aktivnost pa se je prvem četrtletju povečala za 1,8 %. V obeh panogah še naprej narašča število zaposlenih, vendar pa anketirana podjetja v predelovalnih dejavnostih v večji meri kot do sedaj kot omejitveni dejavnik navajajo pomanjkanje delovne sile. »Anketa kaže, da podjetja vse manj omejuje pomanjkanje povpraševanja in vse bolj pomanjkanje usposobljenih delavcev,« je povedal Boštjan Vasle z UMAR-ja.

Tudi aktivnost v finančnem sektorju je bila v prvem četrtletju visoka. Krediti podjetjem in NFI so za slabo četrtino višji kot v istem obdobju lani, še naprej pa močno naraščajo tudi neto tokovi v vzajemne sklade domačih upravljavcev, kjer je 90 % prilivov usmerjenih v delniške vzajemne sklade. Kljub temu je delež sredstev v vzajemnih skladih na prebivalca v primerjavi z drugimi državami v Evropski uniji še vedno med najnižjimi.

Ob relativno stabilni rasti cen Slovenija ohranja svojo cenovno konkurenčnost. »Slovenija sodi med tiste članice evroobmočja, ki so v prvem četrtletju ohranile svojo cenovno konkurenčnost,« je še pojasnil Boštjan Vasle.

Relativno visoka, 1,2-odstotna majska inflacija ni ogrozila dolgoročne stabilnosti cen. Nihanja cen so namreč posledica sezonskih dejavnikov, v aprilu predvsem višjih cen obleke in obutve, hrane in pijač, pa tudi višjih cen nafte. Gibanja dolgoročnejših indikatorjev inflacije in osnovna inflacija pa kažejo, da rast cen ostaja stabilna na ravni 2,5 %.

Back